۱۳۸۶ مرداد ۷, یکشنبه

سرود انتر ناسيونال و پخش اطلاعيه هاي دانشجويان زنداني در مراسم بزرگداشت شاملو

مراسم بزرگداشت شاملو:با حضور شاعران،نويسندگان و فعالين سياسي و اجتماعي برگزار شد آنچه قابل ذكر است سخنراني برخي از فعالين دانشجوئي،كارگري و زنان در اين مراسم بود ،در پايان حاضرين با خواندن اشعار شاملوبه صورت دسته جمعي و با حلقه زدن به دور هم يكصدا سرود يار دبستاني و انتر ناسيونال خواندندكه فضاي مراسم را بسيار اعتراضي و با اينكه تجمع كوچكي بود اما سخنان بزرگي براي ايران و دنيا داشت،در اين ميان اطلاعيه هاي حمايت از دانشجويان در بند نيز در ميان حاضرين پخش شد كه نشان از هوشياري دانشجويان در وضعيت موجود داشت.

.فراش مست

فراش باشی عرق کشمش سر کشید و فریاد زد
های پادشاه!
هیچ می دانی
زنت دیشب زیر بیضه هایم بود ؟
- آن شب آنقدر اوغ زد که ماه هم خوابش نبرد
دستورآمد : به چپ چپ ! تا خود خود مسکو
فراش باشی رفت تا بالای داس تا زیر چکش
سرمایه کوبیدند بر فرق سرش تا از هوش برود در انقلاب طبقه
گفت : گشنه ام
گفتند : لنین بخور با سالاد ایسم


فراش باشی هنوز هم گشنه است
عرق کشمش به دور از
چشم همسایه

می خورد
بی گاه در خواب
فریاد می زند
های حاجی هیچ می دانی
زنت دیشب پنج مرد را برد تا ته کوچه ی سنگسار ؟
دستور آمد : به راست راست !
تا خود خود بی در کجایی داغ
فراش باشی رفت تا بازار
شد کالا
فروختند و خریدند
ارزش افزوده نداشت
دورش انداختند
اطلاعيه هاي حمايت از دانشجويان زنداني در مراسم بزرگداشت شاملو
براي دريافت فيلم وعكس اين مراسم با آدرس كمپين آزادي پلي تكنيك تماس بگيريد.هیچ نظری موجود نیست: