۱۳۸۶ مرداد ۴, پنجشنبه

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم
موجيم كه اسودگي ما عدم ماست

هیچ نظری موجود نیست: