۱۳۸۷ تیر ۱۹, چهارشنبه

وثیقه سنگین برای یکی از دانشجویان بازداشتی دانشگاه مشهد

وثیقه ای معادل 500 میلیون تومان از جانب اداره اطلاعات برای فرزاد حسن زاده دانشجوی رشته آمار دانشگاه فردوسی که چندی پیش به دنبال برگزاری تظاهرات خودجوش مردم مشهد بازداشت شده بود، در نظر گرفته شده است. اعلام این وثیقه سنگین نشان دهنده جلوگیری در تسریع رسیدگی به پرونده و آزادی این دانشجو است.در حال حاضر آقایان محمد زراعتی، محمد میزبان، توحید دولتشناس، سجاد رجبی و فرزاد حسن زاده پس از گذشت ده روز همچنان در سلول انفرادی اداره اطلاعات شهر مشهد و همینطور زندان تربیت به سر می برند و به غیر از یکی از دانشجویان بقیه تماس تلفنی با خانواده هایشان نداشته اند.

موج گسترده بازداشت دانشجویان در مشهد در آستانه سالگرد ۱۸ تیر: بازداشت آرشیان، صابری، عرب و قدسی

با بازداشت هم زمان ۵ دانشجوی دیگر در مشهد موج گسترده ای از بازداشت دانشجویان در آستانه سالگرد ۱۸ تیر آغاز شد. شب گذشته اشکان آرشیان، علی صابری، رضا عرب، مهدی قدسی و علی قلی زداه با یورش نیروهای امنیتی بازداشت شدند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر علی قلی زاده، عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان، عضو انجمن …اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، همگی عضو کمیته دانشجویی پیگیری بازداشت های خودسرانه در مشهد بودند و با این کمیته همکاری داشتند. این کمیته برای پیگیری وضعیت ۵ دانشجویی که هفته گذشته در مشهد بازداشت شده بودند، تشکیل شده بود.
از وضعیت ۵ دانشجویی که هفته گذشته بازداشت شدند هیچ اطلاعی در دست نیست. توحید دولتشناس، محمد زراعتی، فرزاد حسن زاده، سجاد رجبی و محمد میزبان دانشجویانی هستند که طی روزهای پیشین در مشهد بازداشت شده بودند.
وضعیت و محل نگهداری ۵ دانشجویی که شب گذشته بازداشت شدند نامشخص است و خانواده های آن ها در نگرانی به سر می برند. نیروهای امنیتی هم زمان با بازداشت این دانشجویان، با تفتیش منزل برخی از آنان وسایل شخصی این دانشجویان را ضبط کرده اند.
طی یک هفته اخیر ۱۰ دانشجو در مشهد بازداشت شده اند. در تهران نیز طی روزهای گذشته ۳ دانشجو بازداشت شدند. مجید اسدی، دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مهدی خدایی و سلمان سیما، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد، دانشجویانی هستند که طی هفته جاری در تهران بازداشت شده اند.
لازم به ذکر است علی صابری سال گذشته در همین ایام در جریان غائله نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد و نزدیک به ۴۰ روز را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.
علی قلی زاده، دانشجوی دانشگاه شاهرود، بازداشت شد
مجید اسدی، دانشجوی دانشگاه علامه، بازداشت شد
بازداشت سلمان سیما، از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد
بازداشت ۳ دانشجوی دیگر در مشهد و تهران
بازداشت محمد زراعتی، یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
بازداشت توحید دولتشناس و فرزاد حسن زاده، دو دانشجوی دانشگاه فردوسی در تجمع مردم مشهد

گزارش سالانه وضعیت دانشجویان در ایران به مناسبت سالگرد ۱۸ تیر

به مناسبت سالگرد ۱۸ تیر
از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد۱۳۸۷

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ایرانیان مدافع حقوق بشر !

گزارش پیش رو منعکس کننده تصویری کلی از وضعیت دانشجویان در ایران است که بر اساس اخبار منتشر شده در مطبوعات رسمی در ایران تهیه گردیده است. از آنجائیکه سانسور خبری حاکم بر مطبوعات و عدم آزادی عمل مدافعان حقوق بشر در ایران از مشخصات حاکم بر جامعه ایران است، این گزارش نمی تواند در برگیرنده تمامی موارد نقض حقوق شهروندی دانشجویان باشد.آمار زیر بخوبی نشان می دهد که همچنان حقوق اولیه و انسانی دانشجویان در ایران بگونه ای گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده نقض می گردد.

خلاصه این گزارش بدین شرح است:

بازجوئی توسط نهادهای امنیتی ۵۰ مورد
بازداشت ۱۴۹ مورد
احضار به دادگاه های عمومی و انقلاب ۵۴ مورد
محاکمات انجام شده توسط دادگاه های عمومی و انقلاب ۵۷ مورد
احکام صادر شده توسط دادگاه های عمومی و انقلاب ۴۰ مورد
(در مجموع ۴۸ سال زندان و ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی حکم محکومیت صادره شده است)
احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه ها ۲۱۳ مورد
احکام صادر شده توسط کمیته های انضباطی دانشگاه ها ۲۳۲ مورد
اخراج از دانشگاه ۱۷ مورد
تعلیق از تحصیل ( یک ترم ) ۸۳ مورد
تعلیق از تحصیل ( دو ترم) ۴۵ مورد
اخراج از خوابگاه ۵ مورد
جلوگیری از ورود به دانشگاه ۳۴ مورد
تذکر کتبی ۶۴ مورد
آزادی با صدور قرار وثیقه ۵۵ مورد
(احکام صادره شده از ۲۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان است که در مجموع ۳۴۱۰ میلیون تومان برای آزادی دانشجویان از سوی دادگاه حکم صادر شده است)
نشریات دانشجوئی توقیف شده ۲۴ مورد
سایت های دانشجویی مسدود شده ۳ مورد
جلوگیری از برگزاری مراسم توسط دانشجویان ۱ مورد
اعتصاب غذایی دانشجویان زندانی شده ۴ مورد
ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای امنیتی ۱۰ مورد
قتل دانشجویان زندانی در بازداشتگاهها ۲ مورد


بنابر این گزارش نهادهای که در سرکوب دانشجویان نقش مستقیم داشته اند عبارتند از:

نیرهای انتظامی
وزارت اطلاعات و امنیت کشور
دادگاه های عمومی و انقلاب
حراست دانشگاه ها
کمیته های انضباطی دانشگاه ها
هیئت نظارت برنشریات دانشجویی
هیئت نظارت بر تشکل های دانشجوئی
هیئت نظارت بر دانشگاه ها
بسیج دانشجویی

نهادهای که بر اساس شکایت آنان دانشجویان مورد محاکمه، بازداشت، اخراج از دانشگاه و . . . قرار گرفته اند به شرح زیر هستند:

ریاست دانشگاه ها
معاونت دانشجویی دانشگاه ها
بسیج دانشجویی
امامان جمعه
شورای نگهبان
وزارت اطلاعات و امنیت کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جامعه اسلامی دانشگاه
نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها

بر مبنای این گزارش نهادهائی که در درون دانشگاه ها اقدام به سرکوب دانشجویان کرده اند عبارتند از:

کمیته های انضباطی
هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی
هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی
هیئت نطارت بر دانشگاه
حراست دانشگاه
بسیج دانشجویی
ریاست دانشگاه
معاونت دانشجویی دانشگاه
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
جامعه اسلامی دانشگاه

و نهادهائی که در بیرون از دانشگاه ها اقدام به سرکوب کرده اند به شرح زیر می باشند:

نیروهای انتظامی
وزارت اطلاعات و امنیت کشور
دادگاه های عمومی و انقلاب
شورای نگهبان انقلاب اسلامی
امامان جمعه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی
وزارت کشور

مشروح گزارش:

۱ ـ جمعی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در ملاقات با فراکسیون خط امام مجلس اعلام کردند: تمامی تشکلهای صنفی دانشجویی از حق فعالیت محروم شده اند. ۱۴ نشریه دانشجویی این دانشگاه بدستور مقامات توقیف شده اند . تعدادی از دانشجویان بصورت مکرر به کمیته انضباطی احضار شده اند. همچنین در این ملاقات خانواده ۸ نفر از دانشجویان زندانی خواستار آزادی فرزندانشان شدند. ( اعتماد ملی ۷/۴/۸۶ )

۲ ـ برادر عباس حکیم زاده دانشجوی زندانی در مصاحبه با رادیو فردا گفت: خواهرم از سوی نیروهای امنیتی تهدید شده است. به دلیل اینکه مادرم ضعف جسمانی و سن بالایی دارد، خواهرم برای پیگیری وضعیت عباس با مادرم همراهی می کند، او را تهدید کرده اند که برای پاسخگویی به یک سری سوالات به وزارت اطلاعات برود. وی افزود: برای پیگیری وضعیت برادرم با ریاست قوه قضائیه، معاون وی و کمیسیون اقلیت مجلس ملاقات داشته ایم، همه یا ابراز ناتوانی یا بی اطلاعی از پیگیری مسئله عباس حکیم زاده می کنند. محمد علی دادخواه وکیل مدافع عباس حکیم زاده گفت: موکلم در سلول انفرادی زندان اوین نگهداری می شود و تاکنون موفق به ملاقات با خانواده خود نشده است.(خبر نامه امیر کبیر ۲۳/۴/۸۶)

۳ ـ خانواده های دانشجویان زندانی «مجید توکلی» ، «احمد قصابان» و «احسان منصوری» نامه ای سر گشاده خطاب به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه اعلام کردند : در طی ۸۰ روزی که فرزندان آنها در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده اند در سلول انفرادی و زیر شکنجه روانی و جسمی برای اعتراف گرفتن از آنان به گناه ناکرده قرار داشته اند . بخشی از شکنجه های جسمی به شرح زیر است :
ضرب و شتم شدید توسط ۷ بازجو بصورت همزمان که به بیهوشی و انتقال فرزندانمان به بهداری بند ۲۰۹ منجر شده است .
ضربه با پا به بازوها ، سینه ، پشت و ضرب شتم با مشت و لگد به سرو صورت و پاها .
ضربه زدن روی دستبند به صورتی که آثار کبودی و تورم تا هفته ها روی دست آنها بوده است .
نگهداری در سلولهایی در اندازه های کو چک به صورتی که امکان راه رفتن و یا دراز کردن پا در آن نبوده است .
نگهداری در سلولهای بدون زیر انداز و هیچگونه وسیله دیگری
اجبار به ایستادن طولانی به مدت ۴۸ ساعت
استفاده از کابل وشلاق برای ضرب و شتم
خواباندن دانشجویان روی زمین و اذیت و آزار
اجبار به ایستادن روی یک پا به مدت ۱۸ ساعت
ندادن غذا به مدت ۴۸ ساعت
پرتاب کردن و هل دادن به صورتی که به دیوار بر خورد کنند .
اجبار به انجام حرکات طاقت فرسا به مدت طولانی از قبیل نشستن و بلند شدن متوالی و خم شدن و گرفتن مچ پا و غیره ….. (نوروز ۲/۵/۸۶ )

۴ ـ مجید توکلی ، احمد قصابان و احسان منصوری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با انتشار نامه هایی اعلام کردند: بر اثر شکنجه های غیر انسانی مجبور به اعترافات دروغین شده اند. در نامه مجید توکلی آمده است: به صراحت اعلام می کنم کلیه اعترافات بنده در طول مدتی که در سلول انفرادی نگهداری می شدم تحت آزار و اذیتهای فراوان و به دروغ از اینجانب اخذ شده است. در نامه احمد قصابان آمده است: به اطلاع همگان می رسانم که تحت شکنجه های فراوان و طاقت فرسا اینجانب و دیگر دانشجویان بازداشت شده چاره ای جز تبعیت از خواست و اراده بازجویان و اقرار دروغ علیه خود و دیگران نداشتیم . در این نامه آمده است: بازجویان ما را تحت انواع و اقسام فشارهای روحی و جسمی شدید قرار دادند که اگر خود در این شرایط قرار نمی گرفتیم باور نمی کردیم که برای اعتراف گیری دست به چه اعمالی می زنند. در هر صورت آن جا که فشارهای بازجویان از حد توان من و دوستان خارج شد ، مجبور به اعتراف دروغین شدیم.(امیر کبیر ۲۲/۵/۸۶)

۵ ـ خانواده های احمد قصابان ، احسان منصوری و مجید توکلی طی نامه ای سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، گوشه ای از فشارها و اذیت و آزارهای غیرانسانی که دانشجویان در طول مدت بازداشت متحمل شده اند را شرح داده اند.
پس از انتشار نامه خانواده ها، تیم بازجویی با احضار این سه خانواده به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات از ایشان خواستند لحن خود را در نامه ها و مصاحبه هایشان تغییر دهند و با انتشار نامه های خود در رسانه ها قاضی پرونده را عصبانی نکنند. ( امیر کبیر ۲۷/۵/۸۶ )

۶ ـ سازمان بهایی ها و دانشجویان بهایی اعلام کرده اند: مقامات مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور، ۸۰۰ دانش آموز بهایی را از دسترسی به نتایج کنکور سراسری دانشگاههای دولتی محروم کرده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت :حکومت ایران باید فورا به اقداماتی پایان دهد که با هدف ممانعت دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاهها اعمال می شوند. حکومت ایران باید سریعا مشکل ۸۰۰ دانش آموز بهایی را حل کند.(سازمان دیده بان حقوق بشر ۲۹/۶/۸۶)

۷ ـ هانس گرت پوترینگ رئیس پارلمان اروپا، خواستار آزادی ۲٨ دانشجوی زندانی در ایران شد. رئیس پارلمان اروپا گفته است، مسئولان ایرانی باید بطور کامل خانواده ها و وکیلان مدافع این دانشجویان را از سرنوشت آنها مطلع کنند.(رادیو دویچه وله ۲۷/۹/۸۶)

۸ ـ رئیس انجمن جامعه شناسی امریکا طی نامه ای خطاب به خامنه ای و سایر مقامات دولت ایران خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده گردید. در این نامه آمده است: دانشجویانی که اخیرا توسط نیروهای امنینی در تهران، تبریز، اهواز، شیراز و نقاط دیگر ایران دستگیر و بازداشت شده اند، بسیاری از این دانشجویان هم اینک بخاطر اعتراض علیه حکومت ایران در زندان اوین نگهداری می شوند و ما آزادی آنان را الزامی می دانیم. این انجمن بیش از ۱۴ هزار عضو دارد.(اخبار روز ۲۹/۹/۸۶)

۹ ـ سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد دولت ایران موظف است در رابطه با مرگ ناگهانی ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور در زندان سنندج و دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان همدان تحقیق کند. در هر دو مورد مقامات رسمی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده اند. نایب رئیس بخش خاورمیانه سازمان گفت: مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان بشدت نگران کننده است و دولت ایران با سرعتی که در خودکشی دانستن این مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزاید.(دیده بان حقوق بشر ۲۹/۱۰/۸۶)

۱۰ ـ دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در اعتراض به نحوه مدیریت خوابگاهها، کیفیت بد غذا ، جدا سازی دختران و پسران در سرویس های رفت و آمد دست به تجمع زدند. از شب سوم تجمع ، خواست آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان سیاسی زندانی شده و توقف احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی به خواستهای دانشجویان معترض شد.در این رابطه ۱۰ نفر از دانشجویان جهت بازجویی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند. سه تا پنج نفر بازداشت شدند. بر اثر حمله نیروهای ضدشورش به تجمع دانشجویان در خوابگاه ۱۸ تن مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. (رادیو فردا ۱۰/۱۱/۸۶)

۱۱ ـ دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامهای ایران در خواست کرد هرچه سریعتر گزارش های مربوط به شکنجه چهار دانشجوی بازداشتی بنامهای: پیمان پیران، علی کانتوری، مجید پورمجید و بهروز کریمی زاده توسط مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات را مورد تحقیق قرار دهند و مسئولینی را که عامل این آزار رسانی ها بوده اند تنبیه کنند. به گفته منابع مطلع، دانشجویان هنگام بازداشت تحت آزار و اذیت های جسمی و روانی قرار گرفته اند. وکلای این دانشجویان هنوز به موکلین و یا پرونده آنها دسترسی نداشته اند. (دیده بان حقوق بشر ۲۲/۱/۸۷)

۱۲ ـ سه دانشجوی دختر یک دانشگاه در آذربایجان شرقی توسط یک فرد مسئول درحراست دانشگاه، یک استاد مسئول آزمایشگاه و یک راننده سرویس دانشگاهی در تبریز مورد تجاوز قرار گرفتند. سه دانشجوی دختر از ترس بی آبرویی، اخراج و تهدید مسئولان حراست حاضر به شکایت از عاملان این حادثه نیستند.(دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۱۳ ـ پروانه خلیلی دانشجوی ترم ششم رشته گیاه پزشکی دانشگاه لرستان در پی بروز حادثه برق گرفتگی و نبود امکانات پزشکی و آمبولانس در خوابگاه در گذشت.(امیر کبیر ۲۹/۲/۸۷)

۱۴ ـ سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از وضعیت فرشاد دوستی پور دانشجوی ۲۳ ساله ای که توسط اطلاعات سپاه پاسداران در ایوان غرب بازداشت گردید ، ابراز نگرانی کرد . در این بیانیه آمده است : دوستی پور که در طول بازداشت در زندان اوین دچار مشکلات ریوی شده است در حال حاضر احتمالا در معرض شکنجه قراردارد .جرم وی اطلاع رسانی در رابطه با کشته شدن ۳ نفری از مردم ایوان غرب بدست نیروهای امنیتی می باشد. (رادیو زمانه ۴/۳/۸۷)

۱۵ ـ سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ناهید کلهر ۲۱ ساله دانشجوی زیست شناسی دانشگاه آزاد قم و مسئول وبلاگ « آزادی بی بها نیست » به اتهام تماس با گروههای مخالف حکومت در خارج از کشور در روز ۱۲ خرداد توسط اداره اطلاعات قم بازداشت شده است. در این اطلاعیه آمده است: این دانشجو درمعرض خطر بدرفتاری و شکنجه قرار دارد. محل نگهداری او مشخص نیست و تماسی با خانواده خود و یا یک وکیل مدافع ندارد.(ایران امروز ۱۷/۳/۸۷)

۱۶ ـ دکتر حسین مددی رئیس هیات نظارت دانشگاه زنجان ، معاون دانشجویی و رئیس دانشکده ادبیات در حال تعرض به یکی از دانشجویان دختر توسط سایر دانشجویان دستگیر شد . پیش از این مسئولین حراست ، انتظامات دانشگاهها به دانشجویان دختر در دانشگاههای رازی کرمانشاه ، علامه طباطبایی ، سهند تبریز و … تعرض کرده اند و هیچگاه محاکمه و مجازات نشده اند . (کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ۲۶/۳/۸۷)


بازداشت دانشجویان :

۱۷ ـ شش عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که برای پاسداشت سالگرد ۱۸ تیر و اعتراض به بازداشت ۸ دانشجوی دانشگاه امیر کبیر تحصن کرده بودند، توسط ماموران امنیتی و نیروی انتظامی بازداشت شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اتهامات دانشجویان بازداشتی را شرکت در تجمع غیر قانونی ، تبانی برای اقدامات غیر قانونی و بحثهای مربوط به مسائل امنیتی برشمرد. اسامی دانشجویان بازداشتی عبارتنداز : علی وفقی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف ، مهدی عربشاهی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی ، حنیف یزدانی دانشجوی دانشگاه شهر کرد ، علی نیکو نسبتی دانشجوی دانشگاه مفید قم ، محمد هاشمی و بهاره هدایت دانشجویان دانشکده امور اقتصادی.( ایسنا و ادوارنیوز ۱۸و ۱۹/۴/۸۶ )

۱۸ ـ امیر یعقوبعلی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ، به علت جمع آوری امضاء برای « کمپین یک میلیون امضاء تغییر برای برابری » در پارک اندیشه واقع در خیابان سهروردی تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. (امیر کبیر ۲۱/۴/۸۶ )

۱۹ ـ مهرداد بزرگ دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران ، کورش جنتی دانشجوی ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و حسین فیاضی که برای شرکت در همایش « مشروطه ایرانی به حسینیه ارشاد رفته بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ( کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۲/۵/۸۶ )

۲۰ ـ صباح نصری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیر مسئول نشریه دانشجویی « روژامه» و هدایت غزالی دانشجوی سال آخر رشته روانشناسی دانشگاه تهران و عضو تحریریه نشر دانشجویی «روژامه» از هفته ها پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اداره اطلاعات سنندج نگهداری میشوند. (سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۱۲/۵/۸۶ )

۲۱ ـ یاسر گلی دانشجوی کارشناسی ارشد و از دانشجویان ستاره دار توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه آزاد سنندج بازداشت شد. منزل وی مورد تفتیش قرار گرفت ، کیس کامپیوتر و دفترچه یاداشت اش توسط نیروهای امنیتی ضبط گردید. ( امیر کبیر ۲۲/۷/۸۶ )

۲۲ ـ روزبه موسوی سردییر نشریه دانشجویی توقیف شده « آلترناتیو » جواد علیخانی ، راعی نیکزاد ، مهدی معصومی ، جواد توللی و فاطمه فرهای دانشجویان دانشگاه چمران اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط مامورین اداره اطلاعات اهواز بازداشت شدند.( امیر کبیر ۴/۸/۸۶ )

۲۳ ـ سرهنگ نادر سرکاری رئیس پلیس امنیت عمومی استان تهران گفت : ۱۱ دانشجوی دختر و ۲۱ دانشجوی پسر به علت شرکت در یک جشن توسط پلیس کرج بازداشت شدند. دستگیر شدگان همگی از دانشجویان دانشگاه تهران هستند که در جشن مدال آوری یکی از همکلاسی های خود که در یک المپیاد جهانی مدال گرفته بود ، شرکت کرده بودند. ( ایسنا ۱۲/۸/۸۶ )

۲۴ ـ معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امیر کبیر بدستور متین راسخ بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران در تاریخ سوم آبان ماه بازداشت شد. محمد علی منصوری پدر وی اوائل شهریور ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت گردید. ماموران وزارت اطلاعات به منزل برادر این دانشجوی بازداشتی مراجعه کرده و او را تهدید کرده اند، در صورت انتشار خبر دستگیری خواهرش ، وی و همسرش را نیز دستگیر خواهند نمود.
( امیر کبیر ۱۲/۸/۸۶ )

۲۵ ـ علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بدستور قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و منزل پدرش مورد تفتیش قرار گرفت. ( ادوارنیوز ۱۴/۸/۸۶ )

۲۶ ـ پدرام رفعتی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.( ادوارنیوز ۱۶/۸/۸۶ )

۲۷ ـ آرمان صداقتی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر ، بهنام سپهرمند دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و مازیار سمعیی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که در تجمع دانشجویی دفاع از استقلال دانشگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند ، پس از ۱۰ روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. ( ایسنا ۱۸/۸/۸۶ )

۲۸ ـ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دانشگاه تعطیل شده علم و صنعت برای اعضای بسیج دانشجویی دانشگاههای علامه ، امیر کبیر ، خواجه نصیر و دانشجویان دانشگاههای امام صادق و امام حسین که به وسیله اتوبوس به این دانشگاه انتقال یافته بودند، سخنرانی کرد. سه نفر از دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی دانشجویان امیر کبیر و خواجه نصیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ( ادوارنیوز ۲۱/۸/۸۶ )

۲۹ ـ انوشه آزاد فر دانشجوی دانشگاه تهران، بهروز کریمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران، احسان آزاد فر، یاسر پیرحیاتی دانشجوی دانشگاه شاهد،بهزاد باقری دانشجوی دانشگاه تهران، علی کلایی دانشجوی دانشگاه آزاد، بابک پاشا جاوید دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، الناز جمشیدی دانشجوی دانشگاه آزاد ، مهدی گرایلو دانشجوی دانشگاه تهران، سعید حبیبی عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، نادر احسنی دانشجوی دانشگاه مازندران، میلاد عزیزی دانشجوی دانشگاه تهران، میلاد معینی دانشجوی دانشگاه مازندران، اختای حسینی دانشجوی دانشگاه آزاد، بهرنگ زندی دانشجوی دانشگاه مازندران، آرش پاکزاد دانشجوی دانشگاه مازندران، حسن معارفی دانشجوی دانشگاه مازندران، کیوان امیر الیاسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، محسن ثقفی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، محسن غمین دانشجوی دانشگاه امیر کبیر، نسیم سلطان بیگی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، روزبه صف شکن دانشجوی دانشگاه تهران، روزبهان امیری دانشجوی دانشگاه تهران، سارا خادمی دانشجوی دانشگاه مازندران، شوان مریخی دانشجوی دانشگاه مازندران، رضا عرب دانشجوی دانشگاه مازندران، آرمان رسول پور دانشجوی دانشگاه مازندران،حامد محمدی دانشجوی دانشگاه مازندران، امیر مهرزاد دانش آموز پیش دانشگاهی، علی سالم دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه امیر کبیر، نیما نحوی دانشجوی دانشگاه مازندران، هادی سالاری دانشجوی دانشگاه رجایی، امیر آقایی دانشجوی دانشگاه رجایی ، فرشید فرهادی آهنگران دانشجوی دانشگاه رجایی، میلاد عمرانی دانشجوی دانشگاه رجایی، پیمان پیران دانشجوی اخراجی، مجید اشرف نژاد دانشجوی دانشگاه رجایی، حسین بابایی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، کریم آسایش دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، عابد توانچه ، روزبه فقیهی، روشنک غیاثیان، مجتبی باستانی، سعید رحمانی، رازا عیسایی، مهسا محبی ، سعید آقام علی خلیلی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و.. از فعالان دانشجویی توسط ماموران دادستانی و امنیتی بازداشت شدند.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، امیر کبیر، ادوار نیوز، خبرنامه دانشگاه مازندران، آوای دانشگاه، سلام دمکرات، وبلاگ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ۱۱ الی ۱۸/۹/۸۶)

۳۰ ـ فرشاد دوستی پور، سهراب کریمی، جواد علیزاده و محمد صالح ایومن چهار دانشجوی کردی که در تریبون آزاد دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، تحت عنوان « دانشگاه آخرین سنگر آزادی » سخنرانی کرده بودند، شب گذشته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. دانشجویان بازداشت شده به نمایندگی از دانشجویان کرد، به نقض گسترده حقوق شهروندی کردها اعتراض کردند و به صراحت اعلام کردندخواسته مردم کردستان داشتن حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی است. آنها با تاکید بر تمامیت ارضی کشور انتساب جدایی طلبی به کردها را مسئله انحرافی دانستند که توسط حاکمیت جهت توجیه سرکوب گسترده کردها مطرح و دامن زده می شود.(امیر کبیر ۱۹/۹/۸۶)

۳۱ ـ سحر یزدانی پور دانشجوی سال سوم کتابداری و حمدالله نامجو دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شیراز به علت شرکت در اعتراضات دانشجویی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.(ادوارنیوز ۲۰/۹/۸۶)

۳۲ ـ شیرزاد حاجیلو دانشجوی دانشگاه آزاد خوی به علت شرکت در تجمع روز جهانی زبان مادری در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود. وی توسط نیروی انتظامی بازداشت و به زندان منتقل گردید.(امیر کبیر ۲۲/۹/۸۶)
۳۳ ـ پارسا کرمانجیان در دانشکده فنی دانشگاه کرمانشاه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. نامبرده بدلیل فعالیتهای دانشجویی از دانشگاه دولتی اخراج شده بود و در رشته معماری دانشگاه آزاد به تحصیل ادامه می دهد.(امیر کبیر ۲۴/۹/۸۶)

۳۴ ـ مهدی الهیاری دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی در ۱۷ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.(امیر کبیر ۲۵/۹/۸۶)

۳۵ ـ بهرام شجاعی دانشجوی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران جنوب پس از چندین روز بازجویی مجددا به دستور دادسرای انقلاب تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. نعمت احمدی وکیل مدافع این دانشجو اعلام کرد: در جریان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران موکل من به مدت دو شب در بازداشت بود.(ایسنا ۲۸/۹/۸۶)

۲۳ ـ علیرضا حیدری دانشجوی دانشگاه آزاد کرمانشاه که ۱۰ روز پیش جهت بازجویی به حراست دانشگاه احضار شده، از آن پس اطلاعی از وی در دست نیست.(امیر کبیر ۳۰/۹/۸۶)

۲۴ ـ یونس میر حسینی دانشجوی سال سوم حقوق دانشگاه شیراز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط ماموران امنیتی مسلح مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود، پس از دو هفته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.(ایسنا۳۰/۹/۸۶)

۳۸ ـ میثم مهرابیان و علی قادری دانشجویان عضو جبهه ملی ایران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند، از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. (ادوار نیوز ۱۳/۱۰/۸۶)

۳۹ ـ مرتضی اصلاحچی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی ، بیتا صمیمی زاد دانشجوی دانشگاه امیرکبیر ، آناهیتا حسینی دانشجوی دانشگاه تهران ، محمد پور عبدالله دانشجوی دانشگاه تهران ، سروش ثابت دانشجوی دانشگاه شریف ، ساناز الهیاری خواهر مهدی الهیاری دانشجوی در بند ، سروش دشتستانی، امین قضایی ، بیژن صباغ ، کاوه عباسیان و مرتضی خدمتی لو از فعالین دانشجویی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند . (کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۵/۱۰/۸۶)

۴۰ ـ حبیب الله لطیفی اهل سنندج ، دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام بیش از ۷۰ روز است که در وضعیت نامعلومی در بازداشت بسر می برد، هفته گذشته قرار بازداشت وی برای دو ماه دیگر تمدید شد. نامبرده تحت شدید ترین شکنجه ها قرار دارد و جان وی در خطر می باشد. وی بمدت دو روز به صورت وارونه از سقف آویزان شده و بارها طی بازجویی بر اثر فشارهای وارده بیهوش شده است. ملا ولی، عربیان و ده ده جانی از بازجویان این دانشجو می باشند.(امیرکبیر ۲۷/۱۰/۸۶ )

۴۱ ـ فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی از دانشجویان چپ گرای دانشگاه فردوسی مشهد توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. (آوای دانشگاه ۴/۱۱/۸۶)

۴۲ ـ سلمان یزدان پناه دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران در رابطه با تجمعات اخیر کوی دانشگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. (امیر کبیر ۱۳/۱۱/۸۶ )

۴۳ ـ جمشید بهرامی دانشجوی رشته هنر دانشگاه تبریز و سلام نباتی دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مریوان توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند و منزل آنها مورد تفتیش قرار گرفت. (امیر کبیر ۱۸/۱۱/۸۶ )

۴۴ ـ رضا نگهداری دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران که پس از حوادث اخیر کوی دانشگاه تهران چندین بار به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود از هفته پیش ناپدید شده ، احتمال می رود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده باشد. ( امیر کبیر ۳۰/۱۱/۸۶ )

۴۵ ـ نیروی انتظامی و ماموران امنیتی لباس شخصی با حمله به تجمع ۳۰۰۰ نفری دانشجویان دانشگاههای شاهرود، ۲۶ نفر از دانشجویان را بازداشت کردند. دانشجویان خواستار استعفای علی مرادزاده رئیس دانشگاه شاهرود می باشند.(سرمایه ۶/۱۲/۸۶)

۴۶ ـ رضا داغستانی دانشجوی دانشگاه پیام نور نقده، وبلاگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی در روز دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری توسط مامورین امنیتی در ارومیه بازداشت گردید.
(کمیته دقاع از حقوق زندانیان سیاسی آذربایجان ۷/۱۲/۸۶)

۴۷ ـ سعید فیض الله زاده عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با شکایت « سیدی » رئیس حراست دانشگاه و « دهقان» از معاونان حراست بدستور قاضی موسوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل گردید. سیدی و دهقان به زندان اوین رفته و وی را مورد بازجویی قرار داده اند. نامبرده به دنبال اعتراضات دانشجویی خرداد ۸۵ در کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده بود، مدیریت دانشگاه به محض پایان مدت محرومیت از تحصیل وی، مجددا او را به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم کرد.(ادوار نیوز ۱۲/۱۲/۸۶)

۴۸ ـ محمد مهدی احمدی دبیر انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی، مسعود خیراتی سخنگوی شورای مرکزی، نادر دیناری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی و مهدی امیریان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی توسط مامورین اداره اطلاعات استان فارس بازداشت شدند. (امیر کبیر ۲۰/۱۲/۸۶)

۴۹ ـ سعادت دلفانی، مجتبی وکیلی، علی حسنی و محسن فخری دانشجویان دانشگاه شیراز توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از آنجا به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند. همچنین ۱۲ نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز به دادسرای انقلاب احضار شدند. (امیر کبیر ۲۰/۱۲/۸۶)

۵۰ ـ اسدالله شه بخشی دانشجوی دانشگاه آزاد زاهدان و عضو انجمن « جوانان صدای عدالت » توسط اداره اطلاعات زاهدان بازداشت گردید. نامبرده به همراه ابراهیم مهر نهاد و فضل الرحمن چهراس ۲۰ روز پیش بازداشت شدند. (امیر کبیر ۲۶/۱۲/۸۶)

۵۱ ـ اردشیر کریمی خیاوی دانشجوی دانشگاه آزاد اردبیل، مهدی کیانی دانشجوی دانشگاه پیام نور اردبیل و آیدین قره باغی فعال دانشجویی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شدند. نیروهای امنیتی پس از تفتیش و بازرسی خانه، کتابها و کامپیوتر شخصی آنها را نیز با خود بردند.(ساوالان سی ۲۳/۱/۸۷)

۵۲ ـ رضا اسدزاده ۲۸ ساله دانشجوی اخراجی دانشگاه تبریز در سال ۸۲، در تاریخ ۲۲ فروردین به وزارت اطلاعات احضار شد و پس از آن هیچ خبری از وی در دست نیست. ستاد خبری وزارت اطلاعات نیز از وضعیت وی اظهار بی اطلاعی می کند. نامبرده در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۸۲ دانشگاه تبریز به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. وی در جریان انتخابات مجلس توسط مامورین اداره اطلاعات شهرستان شبستر برای مدت ۶ روز بازداشت گردید.(اخبار روز ۲۸/۱/۸۷)

۵۳ ـ آرش کریمی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
(ادوار نیوز ۹/۲/۸۷)

۵۴ ـ فرشاد دوستی پور فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان چهار روز پیش توسط نیروهای امنیتی استان ایلام بازداشت شد. نامبرده در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران از سوی دانشجویان کرد زبان سخنرانی کرده و به همین دلیل در زندان اوین در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. یکی از پزشکان ایلام که فرشاد دوستی پور عضو کمیسیون دفاع از حقوق اقلیتها ی دفتر تحکیم وحدت برای بیماری ریوی اش به او مراجعه می کرد، گفت: پس از حبس حدود ۲ ماهه ی این فعال دانشجویی در زندان اوین، وی به بیماری شدید ریوی دچار شده است و می باید تحت نظارت شدید پزشکی باشد. این پزشک خواست که نامش اعلام نشود. تاکید کرد: وضعیت سلامت ریوی فرشاد دوستی پور بحرانی است. گفته می شود نامبرده توسط اطلاعات سپاه پاسداران ایلام بازداشت شده است. (دسترنج ۲۹/۲/۸۷)

۵۵ ـ عسگر اکبرزاده دانشجوی دانشگاه پیام نور اردبیل و از فعالین آذربایجانی توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد. وی قبلا به مدت ۴ ماه زندانی بوده و همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه به پرداخت ۶۰۰۰۰۰ تومان محکوم شده بود.(ساوالان سی ۲۱/۳/۸۷)

۵۶ ـ هود یازرلو ۲۱ ساله دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه معصومیه قم به علت سفر به عراق به همراه مادرش نازیلا دشتی بدستور قاضی سید مجید ضرغامی بازپرس شعبه ۲ امنیت دادگاه انقلاب در روز ۴ خرداد بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید.(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۳/۲/۸۷)

۵۷ ـ خانواده امیر رضا اردلان دانشجوی ترم آخر دانشگاه آزاد شهرضا در استان اصفهان، که دو روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، اعلام کردند: فرزندشان در بازداشت گاه امنیتی شدیدا شکنجه شده است و قادر به راه رفتن و تکلم نبوده است. خانواده امیر رضا اردلان به صورت تصادفی وی را در دادگستری شهرضا ملاقات کرده اند.(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۲۹/۳/۸۷)

بازجویی توسط کمیته های انضباطی و یا دیگر نهاد های امنیتی :
۵۸ ـ علی عبدی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به اتهام برگزاری تجمع غیر قانونی در روز جهانی زن در کمیته انضباطی این دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفت . ( ایلنا ۲/۴/۸۶ )

۵۹ ـ صادق شجاعی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام ایجاد بلوا ، آشوب و تحریک دانشجویان در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفت.
( ایلنا ۳/۴/۸۶ )

۶۰ ـ هانیه بردبار ، شیما فرزاد منش ، عسل اخوان ، مریم السادات سیدکریمی ، احسان محمدی ، عماد برقه ای ، صادق شجاعی ، امیر یعقوبعلی و سعید فیض الله زاده دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام ایجاد اخلال در نظم دانشگاه ، ایجاد بلوا و آشوب ، عدم رعایت مقررات دانشگاه و توهین به مسئولان در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند. این دانشجویان به اتهامات گوناگون هرکدام چندین پرونده دارند.
( ایسنا ۱۲/۴/۸۶ )

۶۱ ـ مهردادحسینی دبیر سابق واحد سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به اتهام ارتباط با گروههای معاند نظام در شعبه ۱۰ دادگستری کرمانشاه مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه آزاد شد. ( ایسنا ۱/۵/۸۶ )

۶۲ ـ در پی انتقاد علی خضریان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل از دانشگاه آزاد اسلامی به اتهام نشر اکاذیب ، توهین و تشویش اذهان عمومی در شعبه ششم باز پرسی دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شد .(خبر گزاری فارس ۲۸/۵/۸۶ )

۶۳ ـ کاظم رضایی ، آرش روستایی و یونس میر حسینی دانشجویان دانشگاه شیراز به علت گرفتن روزه سیاسی در حمایت از حقوق انسانی دانشجویان زندانی دانشگاه امیر کبیر در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز مورد بازجویی قرار گرفتند. ( نوروز ۷/۷/۸۶)

۶۴ ـ مجتبی تقوی نژاد ، نیما رضایی ، محمد باقر نیا ، و حکیم تقی زاده دانشجویان دانشگاه یاسوج به اتهام تشویش اذهان عمومی با شکایت مدیرکل مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد در شعبه سوم دادیاری یاسوج مورد بازجویی قرار گرفتند و با ضمانت آزاد شدند. ( ایسنا ۲/۸/۸۶ )

۶۵ ـ سجاد سلمان زاده دانشجوی دانشکده مهندسی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده « آلترناتیو » ، محمد امین عندلیبی دانشجوی دامپزشکی و زهرا ابراهیمی دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه چمران اهواز در اداره اطلاعان مورد بازجویی قرار گرفتند. ( امیر کبیر ۴/۸/۸۶ )

۶۶ ـ هشت دانشجوی دختر دانشگاه امیر کبیر ساکن خوابگاه دانشجویی ناجیان به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند. ( امیر کبیر ۷/۸/۸۶ )

۶۷ ـ سیده فهیمه میرلوحی ، جواد صفدری و سید اشکان مدنی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام همکاری با گروههای منحله ، انجام اعمالی به نفع گروههای مخالف نظام ، برگزاری تجمعات غیر قانونی ، و صدور بیانیه در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند. ( ادوارنیوز ۲۰/۸/۸۶ )

۶۸ ـ مهدی اللهیاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و سردبیر نشریه دانشجویی « طلوع » به علت پخش نشریات « آرمان » و « طلوع » توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت. ( کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۲/۸/۸۶ )

۶۹ ـ سلیمان محمدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در دادگاه انقلاب مورد بازجویی قرار گرفت .
( ادوارنیوز ۲۳/۸/۸۶ )

۷۰ ـ محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت و آرش خاندل عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه بازپرسی دادسرای امنیت مورد بازجویی قرار گرفتند. این دانشجویان در ۱۸ تیر سال جاری توسط نیروهای امنیتی برای مدتی بازداشت شدند.( ایسنا ۲/۱۱/۸۶)

۷۱ ـ ناهید افراسیابی ، سحر یزدانی، حمدالله نامجو و اسماعیل جلیل وند دانشجویان دانشگاه شیراز و مدیران مسئول نشریات دانشجویی « رهگذر» ، « قاصدک» ، « متن » و « عصیان » به اتهامات گوناگون مورد در کمیته انضباطی دانشگاه شیراز مورد بازجویی قرار گرفتند. ( ایسنا ۱۲/۱۱/۸۶ )

۷۲ ـ پیمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران به مدت ۵ ساعت توسط اداره اطلاعات تبریز مورد بازجویی قرار گرفت. علت بازجویی تشکیل جلسات ماهانه سخنرانی جبهه ملی در تبریز بوده است. ماموران امنیتی در صورت برگزاری سخنرانی هفته آینده که قرار بود با حضور دکتر داود باوند برگزار گردد، با بانیان مراسم برخورد خواهند کرد. اداره اطلاعات به پیمان عارف گفته است، فعالیت های جبهه ملی در تبریز موجب تحریک فعالان قومی گردیده و باعث می شود، آنان نیز بر شدت فعالیت خود بیفزایند، لذا ملیون در شهر تبریز اجازه هیچ گونه فعالیتی را ندارند.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۸/۱/۸۷)

۷۳ ـ مجید توکلی دانشجویی که از ۱۹ اردیبهشت سال قبل در زندان بسر می برد، بعنوان مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده “خط صفر” به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت معاونت اطلاعات قرار گاه ثارالله سپاه پاسداران در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفت.(امیرکبیر ۲۰/۲/۸۷)

احضار به کمیته های انضباطی:
۷۴ ـ موسویان عضو شورای صنفی دانشگاه هنر تهران گفت: ۱۰ دانشجوی دختر این دانشگاه به اتهام پوشش نامناسب جهت بازجویی به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. ( ایسنا ۶/۴/۸۶ )

۷۵ ـ بیست و سه نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر جهت بازجویی به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. اسامی دانشجویان احضار شده عبارتند از: مهری کریمی ، مریم سلیمی ، بیتا صمیمی زاد، هادی پلاور ، بهزاد موسوی ، بامداد غلامی ، محسن غمین ، فرهاد نوری، وحید سراجیان ، بابک آذرفر ، بهروز عباسی ، سیاوش اسداللهی ، مهدی عباسی ، مجتبی کلانتری ، مرتضی ورمزیار ، سینا صداقت نژاد، علی صابری ، محسن گرامی ، حسین ترکاشوند ، کورش لطیفی ، محمد معتمدی ، احسان خیر خواه و مسعود قدسی .
( ایسنا ۱۷/۴/۸۶ )

۷۶ ـ ۱۲ دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه ، برهم زدن امنیت ملی و مخالفت با احکام اسلامی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( روزانه تهران جنوب ۲۳/۵/۸۶ )

۷۷ ـ دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود با فشار مسعود الماسی نماینده خامنه ای در دانشگاه جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( ادوارنیوز ۳/۷/۸۶ )

۷۸ ـ نجمه موسوی ، سیاوش حاتم ، رضا جعفریان ، و محمد صیادی از فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان به اتهام توهین به دولت کریمه محمود احمدی نژاد جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( ادوارنیوز ۱/۸/۸۶ )

۷۹ ـ در روز برگزاری تربیون آزاد دانشجویی « ستاره ها در اوین » که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر برگزار شد . محمد رضا سرلک ، هادی پلاور ، مهدی مشایخی و جمعی دیگر از دانشجویان جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( امیر کبیر ۷/۸/۸۶ )

۸۰ ـ ادریس صالحی ، مهدی عباس زاده ، مجید خمسه و کامیاب گیوکی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر و یک دانشجوی دیگر جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. (ایسنا ۱۳/۸/۸۶ )

۸۱ ـ بابک فتح اللهی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان به علت انتشار بیانیه ای در رابطه با مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شد. ( ایسنا ۱۳/۸/۸۶ )

۸۲ - شش تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.
( ادوارنیوز ۲۳/۸/۸۶ )

۸۳ ـ پنج عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ابو علی سینای همدان به علت بر پایی مراسم شب هفت برای دکتر زهرا بنی یعقوب که به شکل مشکوکی در بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان خود کشی کرد، به کمیته انضباطی احضار شدند. (ادوارنیوز ۶/۹/۸۶)
۸۴ ـ علی وفقی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای مرکزی دفتر تخکیم وحدت به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی و ایجاد خسارت به اموال دانشگاه امیر کبیر جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شد . (ادوارنیوز ۷/۹/۸۶)

۸۵ ـ پوریا شریفیان، مهدی جمالوند و مهدی مسافر دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به اتهام شرکت در تجمعات صنفی جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.(خبرنامه بوعلی سینا ۲۲/۹/۸۶)
۸۶ ـ محسن خسروی، حسن حسنی، حسام سعیدی و محمود هادی پور از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کرمان به علت برگزاری تربیون آزاد دانشجویی به مناسبت روز دانشجو به اتهام توهین به شعائر اسلامی، و ایجاد آشوب و بلوا جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. (امیر کبیر ۲۵/۹/۸۶)

۸۷ ـ بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شیراز به بهانه شرکت در مهمانی مختلط و عدم رعایت شئونات اسلامی جهت محاکمه به کمیته انضباطی احضار شدند.(امیر کبیر ۲۷/۹/۸۷)

۸۸ ـ امیر حسین نوربخش و عادل تاعنی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و محمد میزبان از دانشجویان چپ جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.(امیر کبیر ۲۷/۹/۸۷)

۸۹ ـ سامان فیروزی، مسعود قربانی نژاد، سید مهدی چاووشیان و مسعود نظری فر دانشجویان دانشگاه شاهرود در آستانه ی امتحانات جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. (ایسنا ۱۱/۱۰/۸۶)

۹۰ ـ الهام السادات موسوی ، مجتبی نظری ، امین خسروی و محسن موسوی دانشجویان دانشگاه یاسوج به علت اعتراض به ضرب و شتم یک دانشجوی دختر ،جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. این دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی دانشگاه تهدید به دو ترم تعلیق از تحصیل شده اند. حراست دانشگاه در اقدامی، خانواده های این دانشجویان را به دانشگاه فراخوانده و از آنها خواسته اندکه به فرزندانشان اجازه ی فعالیت سیاسی ندهند.(ایسنا ۱۱/۱۰/۸۶ )

۹۱ ـ میلاد عزیزی و حافظ رستمی دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی ۲۱ آذر در اعتراض به بازداشت میلاد عزیزی جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. در حالی که تجمع ۲۱ آذر در اعتراض به بازداشت ۴ روزه میلاد عزیزی صورت گرفته و اساسا این دانشجو در تجمع شرکت نداشته ، مشخص نیست بر اساس چه دلایلی وی را احضار و متهم به شرکت در تجمع نموده است.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۳/۱۰/۸۶)

۹۲ ـ سحر رضازاده ، احسان دولت شاه و آرش پهلوان دانشجویان دانشگاه تهران جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( ادوارنیوز ۱۶/۱۰/۸۶ )

۹۳ ـ سید علی هاشمی عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات و کیوان امام وردی دبیر شورای صنفی و دبیر جامعه فرهنگی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمعات ۱۸و ۲۱ آذر در دانشگاه تهران جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. (امیر کبیر ۱۶/۱۰/۸۶)

۹۴ ـ سارا کرمانیان و زینب پیغبرزاده ، دو فعال دانشجوی دانشگاه تهران ، جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند . (امیر کبیر ۲۴/۱۰/۸۶)

۹۵ ـ پگاه حمزه ای، حسام سلامت، هیوا مجید زاده و مرتضی مساکنی از دانشجویان دانشگاه تهران جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. ( ادوارنیوز ۳/۱۱/۸۶ )

۹۶ ـ کوثر عطلایی، دیمن رحمت اللهی، بهروز محمودی ، فرزاد عطایی، کاوه ناصری و علی رمضانی دانشجویان کرد دانشگاه ارومیه در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفتند. این دانشجویان مورد تهدید قرار گرفته اند در صورت احضار مجدد از دانشگاه اخراج خواهند شد.( فعالان حقوق بشر در ایران۹/۱۱/۸۶ )

۹۷ ـ سلمان یزدان پناه و رضا نگهداری فعالین دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اتهام تخریب اموال عمومی، تحریک دانشجویان به تجمع غیر قانونی، توهین به نیروی انتظامی و توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی جهت محاکمه به کمیته انضباطی احضار شدند. (کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲/۱۲/۸۶)

۹۸ ـ فرزاد حسن زاده به علت شرکت در تجمع دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شد. (امیر کبیر ۳/۱۲/۸۶)

۹۹ ـ ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز بنامهای ناهید افراسیابی، سحر یزدانی، نسیم دالوند، ندا ضیغمی، عباس رحمتی، هادی عسگری، لقمان قدیری، اسماعیل جلیل وند، کاظم رضایی، محسن گوهری نیا، سعید کوشکی، عبدالله داودیان، محسن زرین کمر، احسان هاشمی، سعید خسرو آبادی، هادی الم لی، اکبر حسن پور، رحیم سلیمانی، امین درستی، سجاد فتاحی، سعید خلعتبری، سعید آشنایی، سعید لطفی، مجتبی شیخیان، رضا فولادی، یونس میر حسینی، محمد رضا دهقان، هاشم حسین پور، محسن بخشنده و علی شیدایی به علت شرکت در تجمع دو هفته ای اسفندماه، جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.
(امیر کبیر ۲۰/۱/۸۷)

۱۰۰ ـ مسعود ولی خانی، امیر زندی، محمد زحمتکش، رضا مشهدی، مجید دیجوجین، محمد رضا طلایی نژاد، مهدی آقاجانی، محمود حسینی، مهدی درب امامیه، حسنعلی میر موسوی و فریبرز بابانژاد دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام عدم رعایت شئونات دانشجویی جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.
(امیر کبیر ۲۲/۱/۸۷)

۱۰۱ ـ روح الله دماوندی، هادی صادقی، یاسر ریگی، کیومرث فتحی، احمد کرمی و آرمان زاهدی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رجایی به اتهام شرکت در تحصنهای آذر و اسفند ۸۶ جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. (اعتماد ۲۹/۱/۸۷)

۱۰۲ ـ سه تن ازدانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به کمیته انضباطی احضار شدند. (ادوارنیوز ۲۰/۲/۸۷)

۱۰۳ ـ پس از برگزاری تریبون آزاد “در حسرت عدالت” در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه برای ۳ ترم دانشجوی در بند دانشگاه امیر کبیر، ۲۰ نفر از دانشجویان به کمیته انضباطی احضار شدند. (امیر کبیر ۲۴/۲/۸۷)

۲۷ ـ رضا عرب، مهدی داودیان، میلاد حسینی کشتان، آرنوش ازرحیمی و سیاوش صفوی اعضای هیئت موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند. همچنین عادل اسلامی دبیر شورای صنفی دانشکده علوم و محمد فکری مدیر مسئول نشریه دانشجویی”رویداد” جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شدند.(امیر کبیر ۲۵/۲/۸۷)

۱۰۵ ـ امین نظری دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان به اتهام ایجاد اخلال جهت بازجویی به کمیته انضباطی احضار شد.( خبرنامه بوعلی سینا ۳۱/۲/۸۷)

۳۱ ـ محمد نبی ابراهیمی دانشجوی دانشگاه مفید قم به علت اعتراض به سایت های فرهنگی دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شد. دانشگاه مفید یکی از دانشگاههای همکار با سازمان ملل در جهت طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی به عدالت است که هرساله سازمان ملل بودجه های بسیاری را برای برپایی همایش ها و کنفرانس ها به این دانشگاه اختصاص می دهد. دانشجویان دانشگاه مفید حق داشتن موبایل دوربین دار، تلویزیون شخصی، لب تاپ و کامپیوتر را در خوابگاه ندارند.(امیر کبیر ۹/۳/۸۷)
۱۰۷ ـ مدیران مسئول نشریات دانشجویی”پنجره”،”شورا”،سردبیر نشریه دانشجویی “کاغذ اخبار” و دو دانشجوی دیگر دانشگاه سیستان و بلوچستان به کمیته انضباطی احضار شدند. دانشجویان احضار شده در ائتلافی به نام”هم پیمانان” در انتخابات شورای صنفی دانشگاه شرکت کرده بودند.(ایران امروز ۱۵/۳/۸۷)

احکام صادر شده توسط کمیته های انضباطی :
۱۰۸ ـ فهمیه شجاع عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد. ( ایلنا ۱/۴/۸۶ )

۱۰۹ ـ چهارده تن از دانشجویان دانشگاه تبریز به اتهام شرکت در تجمعات غیر قانونی داخل دانشگاه به قصد ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه به صورت مکرر در کمیته انضباطی دانشگاه محکوم شدند. اسامی دانشجویان و مدت محکومیت انها به این شرح است: نعیم احمدی ، بابک رحمتی ، مقصود عهدی ، فراز ذهتاب ، آیدین خواجه ای ، وحید دهقانی ، هادی بهادری ، آیدین غفارنژاد ، امین امامی و علی داور هر یک به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. همچنین حامد توفیق ، بهنام زالی ، منصور امینیان و ابراهیم زینالی هر یک به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. ( ادوارنیوز ۱۳/۴/۸۶ )

۱۱۰ ـ شش دانشجوی دانشگاه امیر کبیر در کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند. اسامی دانشجویان و مدت محکومیت هر یک از آنان به این شرح است : نریمان مصطفوی و ناصر پویافر یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات. ابراهیم رحمانی و موفق کاتب یک ترم تعلیق از تحصیل. آرمان صداقتی یک ترم تعلیق از تحصیل با محرومیت از امکانات رفاهی . اسماعیل سلمان پور دو ترم تعلیق از تحصیل . ( ایسنا ۱۷/۴/۸۶ )

۱۱۱ ـ مقداد بریمانی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان در کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. ( ایسنا ۱۹/۴/۸۶ )

۱۱۲ ـ علیرضا ولیان دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان به دلیل اظهار نظر و انتقاد از دولت در کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. ( ایسنا ۲۴/۴/۸۶ )

۱۱۳ ـ بهنام ترکانپور عضو شورای مرکزی تشکل آرمان دانشجو به اتهام توهین به کارمندان دانشگاه در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. (وبلاگ آرمان دانشجو ۲۴/۴/۸۶ )

۱۱۴ ـ سلیمان محمدی دبیر شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام اخلال در نظم دانشگاه ، ایجاد بلوا و آشوب در کمیته انضباطی به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. نامبرده دو ماه پیش نیز به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود. ( ایسنا ۱۵/۵/۸۶ )

۱۱۵ ـ امیر یعقوبعلی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام اخلال در نظم دانشگاه ، عدم رعایت موازین دانشگاه و ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. نامبرده چند روز پیش با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.
( ایسنا ۲۱/۵/۸۶ )

۱۱۶ ـ مانا تابان ، فاضله خلیل نژاد و رضل بلبلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه ، برهم زدن امنیت ملی و مخالفت با احکام اسلامی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شدند. ( روزانه تهران جنوب ۲۳/۵/۸۶ )

۱۱۷ ـ شجاعی دبیر منتخب انتخابات اخیر برگزار شده دانشگاه علامه طبا طبایی اعلام کرد : عماد برقعی فعال دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه از سوی کمیته انضباطی به اتهام اخلال در نظم دانشگاه ایجاد آشوب و بلوا و عدم رعایت موازین دانشگاه به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.
(ایسنا ۲۷/۵/۸۶ )

۱۱۸ ـ حامد محقق دبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز گفت: چندی پیش احکام انضباطی اولیه و ثانویه ‌ ۱۰ نفر از دانشجویان با هم صادر شد و در هفته‌ی گذشته احکام ثانویه بدون تغییر، مجددا برای دانشجویان صادر شد.وی افزود که ‌در تایخ ۶۰ ساله دانشگاه تبریز صدور چنین احکامی برای دانشجویان بی سابقه بوده است و همچنین امکان ندارد احکام اولیه‌ و ثانویه‌ با هم صادر شود، اما چندی پیش شاهد بودیم برای دانشجویان دانشگاه تبریز این دو حکم با یکدیگر صادر شد و مسوولان پس از پی بردن به اشتباه ‌شان احکام ثانویه را مجددا صادر کردند. ( امیرکبیر ۲۸/۵/۸۶ )

۱۱۹ ـ پیمان عارف دانشجوی ممنوع التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران گفت : با وجود رای نخستین دیوان عدالت اداری به نفع بنده در تاریخ ۳۰ مهر ماه گذشته که دستور به بازگشت به تحصیلم را داده بود ، متاسفانه در طی این مدت شیخ عباسعلی عمید زنجانی (ریاست دانشگاه تهران) در برابر رای ایستاد و از تمکین بدان و بازگشت به تحصیلم جلو گیری نمود که ۴ ماه پیش طی شکایتی به دیوان خواهان انفصال از خدمت وی به دلیل استنکاف از رای قاضی شریعت رئیس شعبه ۲ دیوان شدیم . متاسفانه عمید زنجانی اخیرآ طی مذاکراتی توانست به اعمال نفوذ در پرونده بپردازد قاضی شریعت از ریاست شعبه بر کنار و حجت الاسلام گوهری به ریاست منصوب گردید . قاضی جدید نیز با نقص رای اولیه رای به نفع متشاکیان ـ وزارت علوم و دانشگاه تهران ـ داده حکم اخراج از تحصیل من از کارشناسی ارشد به دلیل نداشتن صلاحیت سیاسی و عقیدتی را که به خواست وزارت اطلاعات صورت گرفته بود تایید کرد . این فعال دانشجویی گفت : همچنین قاضی گوهری از رسیدگی به شکایت انفصال عمید زنجانی نیز خودداری نموده پرونده را مختومه اعلام کرد . عارف تاکید کرد : متاسفانه رای صادره ، نهایی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است . بدین ترتیب واپسین مرحله حقوقی اعتراض به اخراج و آخرین امکان بازگشت به به تحصیل نیز نافرجام ماند .(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۸/۵/۸۶ )

۱۲۰ ـ رضا ریخته گر قیاسی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی تبریز به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه در کمیته انضباطی محکوم به تذکر کتبی و درج در پرونده شد. ( ایسنا ۳/۶/۸۶ )

۱۲۱ ـ علیرضا ولیان دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان در محاکمه تجدید نظر کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. ( ایسنا ۱۲/۶/۸۶ )

۱۲۲ ـ مسعود منصوری و شمال رستمی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر رجایی به اتهام دعوت دانشجویان به اعتراضات صنفی ، انتشار نشریه دانشجویی و عدم التزام به احکام اسلامی توسط هیئت های گزینش آموزش و پرورش از دانشگاه اخراج شدند.( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ۵/۷/۸۶ )

۱۲۳ ـ رشید اسماعیلی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی در کمیته انضباطی و تجدید نظر به ریاست حجت اسلام شریعتی رئیس دانشگاه به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. نامبرده طی سخنانی در کانون مدافعان حقوق بشر گفت: سرکوب ، بازداشت و شکنجه دانشجویان پلی تکنیک ، حمله به دفتر سازمان دانش آموختگان و فشار بر این حزب قانونی ، قتل زهرا کاظمی و محروم کردن دانشجویان از تحصیل با صدور احکام تعلیقی و سه ستاره کردن آنها تنها بخشی از سریال بی پایان نقض حقوق بشر است. وی با اشاره به نقض گسترده حق حیات و حقوق زنان نقض حقوق بشر را سازمان یافته ، برنامه ریزی شده و نهادین توصیف کرد.
( ادوارنیوز ۹/۷/۸۶ )

۱۲۴ ـ آرش پاکزاد دانشجوی دانشگاه مازندران در کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد. مرضیه شفیعی و حامد محمدی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند و برای سارا خادم ، مینا باطبی ، صادق حکیم زاده و میلاد معینی حکم تذکر شفاهی صادر گردید.( ایسنا ۱۸/۷/۸۶ )

۱۲۵ ـ آیدین اخوان عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه ، ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و برهم زدن نظم دانشگاه در کمیته انضباطی به ۱۸ ماه تعلیق از تحصیل محکوم شد.(ایسنا ۱۸/۷/۸۶)

۱۲۶ ـ در روز برگزاری تربیون آزاد دانشجویی « ستاره ها در اوین » که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر برگزار شد ، بدستور کمیته انضباطی عباس حکیم زاده ، علی صابری ، مجید شیخ پور ، اصغر سپهری ، مهیار عبدالصمدی ، مجتبی کلانتری ، پویان محمودیان و کورش دانشیار ممنوع الورود به دانشگاه شدند. ( امیر کبیر ۷/۸/۸۶ )


۱۲۷ ـ علی محمدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بدستور کمیته انضباطی ممنوع الورود به دانشگاه شد.
( ایسنا ۹/۸/۸۶ )

۱۲۸ ـ مجید موسوی دانشجوی دانشگاه مازندران در کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل و تذکر کتبی با درج در پرونده محکوم شد.همچنین صادق رحمتی از تحصیل در ترم بعد تعلیق و از هم اکنون از خوابگاه دانشگاه اخراج شده است. ( ایسنا ۹/۸/۸۶ )

۱۲۹ ـ نریمان مصطفوی و کورش دانشیار از فعالین جنبش دانشجویی دانشگاه امیر کبیر در کمیته انضباطی هرکدام به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. ( ایسنا ۱۳/۸/۸۶ )

۱۳۰ ـ فرخنده بختیارزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام همکاری با گروههای منحله ، ممنوع الورود شد. حکم محرومیت از تحصیل وی تائید شده و نیروهای حراست از ورود نامبرده به دانشگاه جلوگیری کردند. قبل از این کارت سلف سرویس فرخنده بختیار زاده مسدود گشته و دستور ترک خوابگاه داده شد. ( ادوارنیوز ۲۰/۸/۸۶ )

۱۳۱ ـ سلیمان محمدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که به حکم کمیته انضباطی به ریاست حجت اسلام شریعتی به ۳ ترم تعلیق از تحصیل یا احتساب سنوات محکوم شده بود .( ادوارنیوز ۲۳/۸/۸۶ )

۱۳۲ ـ علی قلی زاده سخنگوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهرود به اتهام توهین، تهدید، نشراکاذیب، افتراء ، انجام اعمالی به نفع گروههای غیر قانونی و انجام اعمالی بر ضد نظام در کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.( ادوارنیوز ۵/۹/۸۶)

۱۳۳ - امین نظری دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ابو علی سینای همدان به اتهام توهین به مقدسات و شعائر محکوم به توبیخ کتبی با درج در پرونده شد. (ادوارنیوز ۶/۹/۸۶)
۱۳۴ ـ داود خداکرمی دانشجوی رشته ریاضی، دبیر «جمعیت اسلامی» دانشگاه زنجان و مدیر مسئول نشریه دانشجویی « آچیق سوز » از دانشگاه اخراج شد.(امیرکبیر ۱۹/۹/۸۶)

۱۳۵ ـ فرهنگ اسلامی و مهربان کشاورز دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. همچنین هنگامه مظلومی و عارف روشنایی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند. (اعتماد ۲۲/۹/۸۶)

۱۳۶ ـ بهنام نور محمدی دانشجوی عمران دانشگاه ارومیه و سردبیر نشریه دانشجویی « اویانیش » بدستور کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج گردید.(امیر کبیر ۲۲/۹/۸۶)

۱۳۷ ـ سه دانشجوی دانشگاه شاهرود در کمیته انضباطی محکوم شدند. مدت محکومیت دانشجویان به این شرح است: اشکان مدنی دو ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات، فهیمه میر لوحی و جواد صفدری به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند.(ایسنا ۱۱/۱۰/۸۶)

۱۳۸ ـ کورش جنتی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد و مازیار سمیعی در کمیته انضباطی هر کدام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.(کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ۱۲/۱۰/۸۶)

۱۳۹ ـ سلمان یزدان پناه دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به دلیل صدور حکم حبس برای سه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر ، با شکایت علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیر کبیر ، در کمیته انضباطی دانشگاه تهران به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.این در حالی است که این فعال دانشجویی ، پیش تر نیز به دلیل سازماندهی اعتراضات دانشجویی دانشگاه تهران به حضور محمود احمدی نژاد در این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردیده بود.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۳/۱۰/۸۶)

۱۴۰ ـ رضا نگهداری دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، به اتهام برگزاری تجمع غیر قانونی در کمیته انضباطی دانشگاه تهران به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.(امیر کبیر ۱۴/۱۰/۸۶)

۱۴۱ ـ نجمه موسوی، فاطمه معصومی، سیروس محمدی، وهاب کریمی نژاد و ساسان منبری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در کمیته انضباطی به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. (ایسنا ۱۶/۱۰/۸۶)

۱۴۲ ـ محسن خسروی ، حسن حسینی، محمود هادی پور، حسام سعیدی ، وحید زارع و دو دانشجوی دیگر از دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه باهنر کرمان به اتهام توهین به مقدسات ملی و میهنی در کمیته انضباطی مجموعا به ۱۴ ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شدند. این دانشجویان از دست اندرکاران برگزاری مراسم جشنی با مجوز دانشگاه بوده اند.(امیر کبیر ۱۶ /۱۰/۸۶)

۱۴۳ ـ رضا جعفریان ، پوریا شریفیان ،مهدی جمالوند و محمد صیادی از اعضای مجمع عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به جرم شرکت در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند.(بوعلی سینا ۱۶/۱۰/۸۶)

۱۴۴ ـ سیاوش حاتم ، محمد صیادی و مهدی جمالوند از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به اتهام توهین به نظام و اقدام برای براندازی به حکم کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شدند.(ایسنا ۱۶/۱۰/۸۶)

۱۴۵ ـ مازیار معصومی، ارسلان صادقی دانشجویان دانشگاه اصفهان در کمیته انضباطی هرکدام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. همچنین علی رهنما و علیرضا داودی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.(امیر کبیر ۱۶/۱۰/۸۶)

۱۴۶ ـ تینا حسینی از دانشجویان طیف چپ دانشگاه فردوسی مشهد به اتهام عدم رعایت کامل حجاب اسلامی، استفاده از لوازم آرایشی و فعالیت سیاسی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت معلق از تحصیل محکوم گردید.(وبلاگ دانشجویان آزادی خواه و برابرای طلب ۱۸/۱۰/۸۶)

۱۴۷ ـ محمد کریم آسایش دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران به علت شرکت در تجمعی به مناسبت روز جهانی زن و فعالیت در کارزار دفاع از کارگران زندانی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. همچنین حمید ملک زاده به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم گردید. (وبلاگ آوای دانشگاه ۱۸/۱۰/۸۶)

۱۴۸ ـ بیش از ۳۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به اتهام شرکت در میهمانی مختلط و عدم رعایت شئونات اسلامی در کمیته انضباطی محکوم شدند . احکام دانشجویان شامل یک ترم محرومیت مشروط از تحصیل ، محرومیت از امکانات رفاهی دانشگاه تا پایان تحصیلات ، توبیخ کتبی با درج در پرونده ، و تذکر کتبی با درج در پرونده می باشد . (امیرکبیر ۲۳/۱۰/۸۶)

۱۴۹ ـ زینب پیغبرزاده حکم قطعی دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کرده بود .(امیر کبیر ۲۴/۱۰/۸۶)

۱۵۰ ـ خانم روزیتا تشکر بعد از قبولی در آزمون سال ۸۵ دانشگاهها، در رشته مترجمی زبان دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد اصفهان، در مهر همان سال پذیرفته می شود و بمدت سه هفته اجازه حضور در کلاس را پیدا می کند. اواسط آبان ماه خانم تشکر به حراست دانشگاه پیام نور منطقه سه اصفهان احضار و تنها به دلیل اعتقاد به آیین بهائیت از دانشگاه اخراج می شود. نامبرده بعد از اخراج نامه نگاریهای زیادی را به سازمانهای دولتی از قبیل دانشگاه پیام نور ، سازمان سنجش، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، حراست کل وزارت علوم و دیوان عدالت اداری شکایت می کند که باز هم بی نتیجه می ماند. (فعالان حقوق بشر در ایران ۲۶/۱۰/۸۶)

۱۵۱ ـ دکتر عطایی پور معاون دانشجویی دانشگاه امیر کبیر اعلام کرد: دو دانشجوی این دانشگاه در کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت قطعی از تحصیل محکوم شدند. همچنین سه دانشجوی دیگر نیز حکم قطعی یک ترم محرومیت از تحصیل را دریافت کردند.( ایسنا ۸/۱۱/۸۶ )

۱۵۲ ـ ابراهیم رحمانی مجددا به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. وی ترم پیش نیز حکم قطعی محرومیت از تحصیل داشت و به دانشگاه ممنوع الورود بود. مهدی ابوالحسنی دبیر شورای صنفی دانشگاه در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. همچنین بدستور حراست ، انتظامات دانشگاه از ورود نریمان مصطفوی نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به دانشگاه جلوگیری بعمل آورد. ( میر کبیر ۱۶/۱۱/۸۶)

۱۵۳ ـ میلاد عزیزی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی ۲۱ آذر در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. لازم به ذکر است که در روز ۲۱ آذر وی در بازداشت بسر می برده است. همچنین دو دانشجوی دیگر بنامهای حافظ موسوی و احسان دولتشاه در کمیته انضباطی به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند.(ادوارنیوز ۲۱/۱۱/۸۶ )

۱۵۴ ـ سحر رضا زاده و مارال پیله ور از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.(ادوار نیوز ۵/۱۲/۸۶)

۱۵۵ ـ کاوه رضایی دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان به حکم کمیته انضباطی از دانشگاه اخراج شد. سال گذشته وی به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده بود.(خبر نامه دانشگاه بوعلی سینا ۵/۱۲/۸۶)

۱۵۶ ـ کارو صدیقیانی از اعضای هیئت موسس اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد در دانشگاههای ایران که مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در ترم چهارم بود، به حکم وزارت علوم از تحصیل محروم و از دانشگاه اخراج شد.(ادوار نیوز ۱۲/۱۲/۸۶)

۱۵۷ ـ زینب پیغمبرزاده دانشجوی دانشگاه تهران به علت شرکت در تجمع ۱۸ آذر دانشجویان در دانشگاه تهران در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات محکوم شد. وی سال گذشته نیز به دلیل شرکت در تجمع خرداد ماه دانشگاه تهران به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.(اعتماد ۱۴/۱۲/۸۶)

۱۵۸ ـ دکتر اسدی معاون فرهنگی و رئیس گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد ورامین، ۹ نفر از دانشجویان دختر را به خاطر پوشش غیر چادر از کلاس درس اخراج کرده و اجازه ورود به آنها نمی دهد. این استاد به دانشجویان گفته است هیچ کس در کلاس درس حق ندارد بدون چادر حاضر شود.(کمیسیون زنان تحکیم وحدت ۱۵/۱۲/۸۶)

۱۵۹ ـ شیما فرزاد منش، نگین فرزامند ، مهدیه گلرو ، امیر رئیسیان، مهربان کشاورز، امیر یعقوبعلی و فرهنگ اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در کمیته انضباطی دو ترم از تحصیل محروم شدند. همچنین عسل اخوان و صادق شجاعی با دو ترم تعلیق مواجه هستند. به علاوه چهار نفر دیگر از دانشجویان هم جمعا ۶ ترم از تحصیل تعلیق شده اند. کمیته انضباطی در شرایطی این احکام را صادر کرده است که در سال گذشته صدور ۴۰ ترم تعلیق دانشجویان از تحصیل را در کارنامه خود دارد. همچنین دانشجویان معلق از تحصیل شامل رشید اسماعیلی، امیر رئیسیان، علیرضا ارشادی فر، علیرضا موسوی، مجید دری و مهدیه گلرو هم اکنون ممنوع الورود هستند و اجازه تردد در دانشگاه علامه را ندارند. این احکام به امضای حجت الاسلام صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه رسیده است.(اعتماد ۲۴/۱/۸۷)

۱۶۰ ـ سحر یزدانی پور مدیر مسئول نشریه “قاصدک” ، ناهید افراسیابی مدیر مسئول نشریه”رهگذر” ، اسماعیل جلیل وند مدیر مسئول نشریه”عصیان” و حمدالله نامجو مدیر مسول نشریه”متن” از سوی کمیته انضباطی دانشگاه شیراز هرکدام به دو ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند.(کارگزاران ۲۷/۱/۸۷)

۱۶۱ ـ رضا نگهداری دانشجوی ترم ۴ حقوق و سلمان یزدان پناه دانشجوی ترم ۸ علوم سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به اتهام رهبری تجمع بهمن ماه کوی دانشگاه تهران توسط حراست از خوابگاه دانشگاه اخراج شدند. (امیر کبیر ۲۸/۱/۸۷)

۱۶۲ ـ حمیدرضا امیر خانی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده و ممنوع الورود اعلام شد.(امیر کبیر ۳۱/۱/۸۷)

۱۶۳ ـ پیمان انجیدنی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شد.(ادوار نیوز ۲/۲/۸۷)

۱۶۴ ـ زهرا توحیدی، علیرضا خوشبخت داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی، مرتضی حسین زاده داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و یحیی صفی آریان داوطلب آزمون کارشناسی ارشد در رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشجویان محروم از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در سال ۸۶ طی نامه ای خطاب به محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری خواستار دریافت کارنامه شرکت در آزمون کارشناسی ارشد خود شدند.(امیر کبیر ۱۶/۲/۸۷)

۱۶۵ ـ میثم فرخ روز، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مدیر مسئول نشریه دانشجویی”داروگ” به یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه محکوم شد. نشریه “داروگ” قبلا بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی توقیف گردید. (ادوارنیوز ۲۰/۲/۸۷)

۱۶۶ ـ پگاه حمزه ای، مارال لطیفی،میلاد عزیزی، مرتضی مساکنی و رضا زاده دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل شرکت در تریبون آزاد حمایت از دانشجویان زندانی در کمیته انضباطی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. همچنین دو دانشجوی دیگر که نمی خواهند اسمی از آنها برده شود به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. حسام سلامت،رضا قاضی نوری و رضایی نیا در کمیته انضباطی به توبیخ کتبی محکوم شدند. شیوا مجیدزاده و رضا علی نیا در انتظار حکم بسر می برند.(آفتاب ۲۱/۲/۸۷)

۱۶۷ ـ علی شجاعی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان، به حکم مقامات دانشگاه حق ورود به خوابگاه دانشجویی را ندارد.(امیر کبیر ۲۲/۲/۸۷)

۱۶۸ـ کاوه رضایی شیرازی، فعال سیاسی ـ دانشجویی دانشگاه همدان در پی احکام تعلیقی متوالی صادره از سوی کمیته انضباطی، حکم اخراج قطعی و معافیت تحصیلی دریافت کرد.(خبر نامه بوعلی سینا ۲۳/۲/۸۷)

۱۶۹ ـ سجاد ویس مرادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. وی پیش از این نیز به علت شرکت در مراسم و تریبون آزادی به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات و محرومیت از تسهیلات رفاهی تا پایان تحصیل محکوم شده بود.(امیر کبیر ۲۴/۲/۸۷)

۱۷۰ ـ احمد توکلی دانشجوی مجازی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و مدیر مسئول وبلاگ”همکلاسی” در کمیته انضباطی به منع موقت از تحصیل به مدت نیم سال تحصیلی بدون احتساب سنوات محکوم شد. اتهامات وی عبارتند از: راه اندازی وبلاگ دانشجویی، دعوت عمومی به تجمع دانشجویان مجازی در سازمان مرکزی، اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی بدون هماهنگی با مسئولین دانشگاه، اقدام به جو سازی علیه حراست دانشگاه، توهین به دین اسلام و اهانت به حجاب خواهران دانشجو. همچنین یکی دیگر از دانشجویان به علت برگزاری اردوی دانشجویی به اخطار کتبی همراه با درج در پرونده محکوم شد.(ادوار نیوز ۲۷/۲/۸۷)

۱۷۱ ـ محمد دهقان دانشجوی دانشگاه بوعلی سینای همدان و مدیر مسئول نشریه دانشجویی”فریاد سکوت” به اتهام توهین به دولت، توهین به شورای نگهبان و تشویق دانشجویان به تحریم انتخابات مجلس هشتم، در کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد.(دسترنج ۲۷/۲/۸۷)

۱۷۲ ـ سازمان سنجش وزارت علوم از ارائه کارنامه به ناصر پویافر و علی صابری از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر خود داری کرده همچنین نتیجه آزمون مجید شیخ پور را نیز تغییر داده است. فریدون مشیری نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت : تقلب برای نورچشمی هاست اما دانشجویان ستاره دار مورد غضب هستند و از لحاظ قانونی امسال دست آنها به جایی بند نیست. وی افزود: در سالهای ۸۵ و ۸۶ اوراق دانشجویان ستاره دار تصیح شده بود و برخی از آنها رتبه یک تا دو رقمی داشتند اما با تمام پیگیریها و رای دیوان عدالت اداری ، وزارت علوم حاضر به ثبت نام این دانشجویان نشد . اما امسال وضعیت متفاوت بود و اوراق این دانشجویان به هیچ وجه تصحیح نشد . نامبرده اعلام کرد: مافیای مالی در سازمان سنجش وجود دارد ، با خرید و فروش سوالات کنکور سالانه ۴۰۰میلیون تومان پول رد و بدل می شود .(امیرکبیر ۲/۳/۸۷)

۱۷۳ ـ سینا جهانبخش مدیر مسئول نشریه دانشجویی « گونش» بدلیل چاپ ویژه نامه ای با عنوان گذری بر حماسه خرداد آذربایجان در سال ۸۵ به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت برای مدت ۹ ماه از مدیر مسئولی محروم شد.(وبلاگ حق ۵/۳/۸۷)

۱۷۴ ـ یک دانشجوی دانشگاه آزاد کاشان به دلیل مخالفت با دفن شهید در این دانشگاه از دانشگاه اخراج شد و ۳ دانشجوی دیگر به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند.(امیر کبیر ۷/۳/۸۷)

۱۷۵ ـ هشت تن از دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شیراز به اتهام “بدحجابی در محیط دانشگاه” در کمیته انضباطی هرکدام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.(امیر کبیر ۹/۳/۸۷)

۱۷۶ ـ ناهید بابازاده، صمد پاشایی، نادر مهدقره باغ و امین امامی دانشجویان دانشگاه تبریز به اتهام فعالیت سیاسی به حکم اداره گزینش استاد و دانشجو وزارت علوم از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند. همچنین سجاد راد مهر دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک به کمیته انضباطی احضار شد. نامبرده بدلیل ممانعت مسئولین امنیتی دانشگاه تبریز از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه ارشد خود محروم شده بود.
(ادوار نیوز ۱۱/۳/۸۷)

۱۷۷ ـ عباس رشیدی، مصلح ستار پور، سیوان فرخزادی، امین آریا، فاروق معروفی، امیر سالاری و امین شجاع دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران به جرم شرکت در تحصن و اعتصاب غذا در کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شدند. بیش از ۲۰۰۰ دانشجو در تحصن و ۹۱ دانشجو در اعتصاب غذا بسر می برند. اداره حراست و مسئولین دانشگاه برای سرکوب تحصن دانشجویان خطوط اینترنت دانشگاه را قطع نموده و در خطوط موبایل اختلال ایجاد کرده اند. آب را به مدت یک روز قطع کردند. با خانواده های متحصنین تماس برقرار کرده و اتهام پراکنی مبنی بر این که دانشجویان با گروه های بیگانه در ارتباط هستند و افزایش نیروهای امنیتی در لباس حراست و ……..(دسترنج ۱۷/۳/۸۷)

۱۷۸ ـ فرزاد حسن زاده، مهدی خسروی و امین ریاحی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به دلیل چاپ مطالب انتقادی نسبت به برخی اقدامات دولت احمدی نژاد در نشریه دانشجویی « محاوره » در کمیته انضباطی هر کدام به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.(بوعلی سینا ۲۱/۳/۸۷)

احضار به دادگاه ها و دیگر نهادهای امنیتی:
۱۷۹ ـ حسن طالبی، میثم گلستانی و محمد صادقی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به خامنه ای جهت محاکمه به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اصفهان احضار شدند. لازم به یاد آوری است که ۱۶ نفر از اعضای سابق تشکل ذکر شده از ۲ سال پیش در دادگاه انقلاب اصفهان دارای پرونده مفتوح می باشند.( ادوارنیوز ۲۹/۴/۸۶ )

۱۸۰ ـ شیرزاد حاجیلو دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد خوی جهت محاکمه برای بار پنجم به دادگاه انقلاب خوی احضار شد. ( ساولان سسی ۱۷/۶/۸۶ )

۱۸۱ ـ مجتبی تقوی نژاد، نیما رضایی ، محمد باقرنیا و حکیم تقی زاده دانشجویان دانشگاه یاسوج به اتهام تشویش اذهان عمومی با شکایت مدیر عامل مخابرات استان کهگیلویه و بویر احمد جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند. (ایسنا ۲۷/۷/۸۶)

۱۸۲ ـ بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر با شکایت دکتر علیرضا رهایی رئیس دانشگاه جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وی در اردیبهشت ماه با شکایت رئیس دانشگاه به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت بود. ( امیر کبیر ۱۶/۸/۸۶ )

۱۸۳ ـ امیر یعقوبعلی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جهت محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.(ایسنا ۱۹/۹/۸۶)
۱۸۴ ـ ناهید افراسیابی، سحر یزدانی، اسماعیل جلیل وند و حمدالله نامجوی دانشجویان دانشگاه شیراز ، بعلت اعتراض به بازداشت یونس میر حسینی ، جهت بازجویی به اداره اطلاعات شیراز احضار شده بودند.
(امیر کبیر ۱۱/۱۰/۸۶)

۱۸۵ ـ مسعود حبیبی از دانشجویان بازداشت شده در ۱۸ تیر سال جاری جهت بازجویی به شعبه اول دادسرای امنیت تهران احضار شد. وی با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی ازاد شد.( ایسنا ۸/۱۱/۸۶)

۱۸۶ ـ بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از بازداشت شدگان تجمع ۱۸ تیر سال جاری جهت بازجویی به شعبه اول بازپرسی دادسرای امنیت تهران احضار شد. (ادوارنیوز ۱۰/۱۱/۸۶)

۱۸۷ ـ اشکان قیسوندی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان و از بازداشت شدگان ۱۸ تیر سال جاری جهت بازجویی به دادگاه انقلاب احضار شد. ( امیر کبیر ۱۹/۱۱/۸۶ )

۱۸۸ ـ محمد زراعتی، مازیار شاهچراغی، ایمان اصفهانی و تینا حسینی به اتهام توهین به مامور دولت جهت بازجویی به دادگاه احضار شدند. (امیر کبیر ۳/۱۲/۸۶)

۱۸۹ ـ معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امیر کبیر جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. نامبرده در آبان ماه به علت پیگیری وضعیت پدرش که در شهریور بازداشت شده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ۳ هفته با قرار کفالت از زندان آزاد شد.(امیر کبیر ۶/۱۲/۸۶)

۱۹۰ ـ بدنبال تجمع ۷ روز پیش، بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز حول خواستهای عزل رئیس دانشگاه، عزل شورای صنفی دست نشانده، برچیده شدن دوربین های مدار بسته در دانشگاهها، فراهم آوردن امکان دسترسی به اینتر نت در دانشکده فنی، تجهیز و توسعه خوابگاههای دختران، جذب اساتید کار آمدو ….۱۳ نفر از دانشجویان جهت بازجویی به اتهام اخلال در نظم به دادسرای عمومی و انقلاب شیراز احضار شدند. اسامی دانشجویان احضار شده عبارتند از : عباس رحمتی، کاظم رضایی، محسن گوهری نیا، اسماعیل جلیل وند، هادی عسگری، لقمان قدیری، عبدالله داودیان، سعید کوشکی، محسن روزی طلب ، مجتبی بخشنده ، حمید رضا حجتی دو دانشجوی دیگر که نخواستند نام آنها فاش شود.(ادوار نیوز ۱۳/۱۲/۸۶)

۱۹۱ ـ پدرام رفعتی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (امیر کبیر ۲۱/۱/۸۷)

۱۹۲ ـ محمد هاشمی وعلی عزیزی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت جهت محاکمه به دادگاه احضار شدند. (امیر کبیر ۴/۲/۸۷)

۱۹۳ ـ دوازده نفر از دانشجویان دانشگاه تهران بنامهای امید حسنی، امجد کرد نژاد، میلاد چگینی، محسن ذاکری، محمد وریا عبداللهی، یونس توانا راد، بهزاد گرمرودی، امیر فلاح، موسی عظیمی مهر، بهمن گلچین، سلمان یزدان پناه و رضا نگهداری جهت بازجویی به کلانتری احضار شدند.(امیر کبیر ۴/۲/۸۷)

۱۹۴ ـ یونس میر حسینی دانشجوی سال سوم رشته حقوق دانشگاه شیراز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی جهت محاکمه به دادگاه انقلاب شیراز احضار شد. نامبرده در ۱۴ آذر بازداشت و در ۲۸ آذر سال گذشته با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. طی دو ماه سال گذشته بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به کمیته های انضباطی و یا دادگاهها احضار شده اند.(امیر کبیر ۱۹/۲/۸۷)

۱۹۵ ـ میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده “درنگ” جهت محاکمه به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران احضار شد. (ادوار نیوز ۲۰/۳/۸۷)

۱۹۶ ـ مهدی خسروی و حمید رضا امیرخانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد جهت بازجویی به شعبه ۲۰۱ دادسرای انقلاب مشهد احضار شدند. ( امیر کبیر ۲۷/۳/۸۷)

۱۹۷ ـ امین ریاحی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در شعبه ۲۰۱ دادسرای انقلاب مشهد مورد بازجویی قرار گرفت. (امیر کبیر ۳۰/۳/۸۷)

محاکمات:
۱۹۸ ـ آسو صالح فعال دانشجویی دانشگاه کردستان و عضو هیئت تحریریه هفته نامه « دیدگاه » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام ، تحریک جوانها به شرکت در تجمع غیر قانونی روز جهانی زن در سنندج و ارتباط با گروههای معاند جمهوری اسلامی ایران در شعبه پنجم دادیاری سنندج مورد بازجویی قرار گرفت. پرونده وی برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد.( ایلنا ۳/۴/۸۶ )

۱۹۹ ـ ۴۶ دانشجوی دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام عدم رعایت شئونات دانشجویی و عدم رعایت پوشش مناسب در کمیته انضباطی این دانشگاه محکوم شدند. تنها ۳ نفر از این دانشجویان به کمیته انضباطی احضار و محاکمه شده اند، ۴۳ دانشجوی دیگر به صورت غیابی و بدون اینکه فرصت دفاع از خود را داشته باشند محکوم شده اند. اسامی دانشجویان به این شرح است: شیدا زرین ، فاطمه افرند،ریحانه نعمتی کش، مهرو ستاد، کلثوم غریب نواز، معصومه اکبر نژاد، فاطمه احمدی ، سارا اینانلو دوقوز، نسیبه فاضلی حشمت، میثم یوسفی، محسن جورابلو، حیدر ناهید قره شیرازی، حسن اکبری، صادق خدادادی، روح الله فیروز اردکانی، حمید رضا هژبری، علیرضا سعیدی، امیر حاجی احمدی، جواد آذرخش، مهدی مرادی، میثم فریدونی، پور اقدم پورناکی، مهدی خانی زاده، محمد عزیزی، سید رضا احمدی، محمد صادق دارابی، محسن روحی میاب، جواد سبحانی، مجتبی زارع خرمیزی، بهزاد بهروزپور عسگر آباد، اردشی فلاح مهر، حسین عباسیان، محمد علی کرمی، مرتضی زمانی، مجید محمد ابراهیم، رضا عابدی، مهدی خطیبی، سید رمضان حسینی، امیر کریمی، سعید ناهیدی، محمد رضا دهقان نظری، علیرضا مهربانی، آقای نوذریان و آقای طالبی.(روزانه تهران جنوب ۳/۶/۸۶)

۲۰۰ ـ امین بزرگیان دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور ، هیاهو و جنجال برای برهم زدن نظم و سنگ پرانی به ماموران نیروی انتظامی با شکایت مدعی العموم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. ( ایسنا ۲۸/۶/۸۶ )
۲۰۱ ـ میثم رشیدی دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. (امیر کبیر ۳۰/۹/۸۶)
۲۰۲ ـ محمد ورزنده دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور ، شرکت در تجمعات غیرقانونی و برهم زدن نظم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد . (ایسنا ۰۳/۱۰/۸۶)

۲۰۳ ـ بابک زمانیان عضو انجمن اسلامی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بصورت غیر علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. نامبرده در خردا ماه سال جاری پس از ۳۸ روز حبس انفرادی با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود.( امیر کبیر ۲۳/۱۱/۸۶)

۲۰۴ ـ احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که از اردیبهشت ماه در زندان بسر می برند، در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی ساعدی بصورت غیر علنی محاکمه شدند. این دانشجویان به اتهام تبلیغ علیه نظام ، نشراکاذیب علیه بسیج و نیروهای امنیتی در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران به زندان محکوم شده اند.( ایسنا ۲۸/۱۱/۸۶ )

۲۰۵ ـ سهراب کریمی عضو اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کرد ، که از روز ۱۶ آذر در بازداشت بسر می برد بدون حضور وکیل و بصورت غیر علنی محاکمه شد. آسو صالح ۲۹/۱۱/۸۶ )

۲۰۶ ـ آرش خاندل عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان و از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۶ در محل دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. نامبرده در تیر ماه به مدت یک ماه در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.(ایسنا ۲۱/۱/۸۷)

۲۰۷ ـ یاسر گلی دانشجویی که از مهر ماه سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از گروه پژاک در زندان بسر می برد، در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی طیاری محاکمه شد.
(موکریان نیوز ۸/۳/۸۷)

احکام صادر شده توسط دادگاهها :
۲۰۸ ـ بهرام اسماعیل بیگی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی به اتهام تبلیغ علیه نظام ، برگزاری تجمعات غیر قانونی و توهین به خمینی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اصفهان به ۲ سال حبس تعزیری محکوم گردید، که برای مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
( کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۹/۴/۸۶ )

۲۰۹ ـ یونس زارعیون دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اعلام کرد: به دنبال شکایت یکی از استادان دانشگاه مبنی بر آنچه که بر هم ریختن جو دانشگاه از سوی بنده نامیده می شد به دادگاه احضار شدم و طی حکمی از سوی دادگاه به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدم . ( ایسنا ۲۹/۵/۸۶ )

۲۱۰ ـ میثم گلستانی عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به علت شرکت در تجمع روز دانشجو در دادگاه به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد. ( ایسنا ۱۲/۶/۸۶ )
۲۱۱ ـ امیر حسین اعتمادی فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران ، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. نامبرده در جریان اعتراضات دانشجویی خرداد ۸۲ توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت گردید و مدت ۵۵ روز در سلول انفرادی بسر برد . ( کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۵/۶/۸۶ )

۲۱۲ ـ سعید قاسمی نژاد دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام تحریک به اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. نامبرده در جریان اعتراضات دانشجویی خرداد ۸۲ به مدت ۲۰ روز بازداشت گردید. ( ادوارنیوز ۱۷/۶/۸۶ )

۲۱۳ ـ ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی از فعالین سابق جنبش دانشجویی در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۵/۲ سال و ۵/۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. نامبردگان از شهریور سال ۸۵ در زندان بسر می برند. ( ایسنا ۶/۷/۸۶ )

۲۱۴ ـ شیرزاد حاجیلو دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروههای پان ترکیست در دادگاه انقلاب خوی به حکم قاضی نوروزی به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
( ساوالان سسی ۱۰/۷/۸۶ )

۲۱۵ ـ امین بزرگیان از فعالان سابق دانشجویی دانشگاه تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات دانشجویی خرداد ۸۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شد. (ایسنا ۱۸/۷/۸۶)

۲۱۶ ـ پنج دانشجوی سابق دانشگاه امام حسین، به عنوان مسئولین سایت « یک خبر » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه تجدید نظر هریک به پرداخت ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.(ایسکانیوز ۲۲/۷/۸۶)

۲۱۷ ـ مهناز محمدزاده شاعر و دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه ارومیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ترویج پان ترکیسم در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ۲۲/۷/۸۶ )

۲۱۸ ـ اکبر پاشایی دانشجوی رشته فیزیک و دبیر کانون دانشجویی « استاد شهریار » دانشگاه ارومیه در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی درویشی به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد. وی در سال جاری به مدت ۴۰ روز در بازداشت بود و توسط نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و در اعتراض به رفتار آنها به مدت ۴ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.(امیرکبیر ۱۹/۹/۸۶)
۲۱۹ ـ ابراهیم دهقان فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه و مدیر مسئول نشریه دانشجویی توقیف شده «یاشیل یول» به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.(امیر کبیر ۲۱/۹/۸۶)

۲۲۰ ـ بهنام نور محمدی، قهرمان سلطانی، پرویز سلطانی و بهروز خورشیدزاده از فعالین دانشجویی آذربایجانی به علت دعوت مردم به شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در دادگاه انقلاب شبستر به یکسال حبس تعلیقی محکوم شدند. (امیر کبیر ۲۲/۹/۸۶)
۲۲۱ ـ محمدرضا عوض پور دانش آموز ۱۶ ساله تبریزی به اتهام عضویت در جمعیت ها و دسته هایی که هدف شان برهم زدن امنیت کشور می باشد، در شعبه ۱۱٨ دادگاه جزایی تبریز به ریاست قاضی نیاکار به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد. نامبرده در پرونده ای دیگر به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در خردادماه توسط بسیج بازداشت و پس از ۴۰ روز با قید وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.(امیر کبیر ۲۲/۹/۸۶)

۲۲۲ ـ عبید زارعی دانشجوی سنندجی به اتهام اخلال در نظم در دانشگاه و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون در دادگاه انقلاب سنندج به یکسال حبس تعلیقی محکوم شد . (موکریان نیوز ۴/۱۰/۸۶)

۲۲۴ ـ محمد ورزنده دانشجوی سابق دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.( ایسنا ۱۰/۱۱/۸۶ )

۲۲۵ـ عسگر اکبرزاده دانشجوی دانشگاه پیام نور اردبیل به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. نامبرده برای گذراندن دوران محکومیت اش به زندان اردبیل فرستاده شد.(ساوالان سسی ۴/۱۲/۸۶)

۲۲۶ ـ بابک زمانیان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به یکسال حبس محکوم شد.(ایسنا ۱۳/۱۲/۸۶)

۲۲۷ ـ علی شاکری دانشجوی پیام نور سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب سنندج به دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. (امیر کبیر ۱۸/۱۲/۸۶)

۲۲۸ ـ حسین یوسفی و غفور حبیب پور دانشجویان رشته حقوق دانشگاه تبریز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملد به ۶ ماه حبس محکوم شدند.(ساوالان سسی ۹/۱/۸۷)

۲۲۹ ـ آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. جرم وی اعتراض به بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه امیر کبیر می باشد. نامبرده سال قبل در آبان ماه برای مدتی در بازداشت بود.(امیر کبیر ۲۱/۱/۸۷)

۲۳۰ ـ عابد توانچه دانشجوی دانشگاه امیر کبیر به اتهام توهین به خامنه ای، اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه غیر قانونی معاند نظام در دادگاه انقلاب اراک به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.(اخبار روز ۲۷/۱/۸۷)

۲۳۱ ـ علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیر کبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به اتهام تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر تهران به ریاست قاضی ساعدی به زندان تعزیری محکوم شدند. این دانشجویان در اردیبهشت سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته اند. آنها بصورت غیر علنی محاکمه شده اند. احکام صادره به شرح ذیل می باشد: مجید توکلی ۳۰ ماه حبس، احمد قصابان ۲۶ ماه حبس، احسان منصوری ۲۲ ماه حبس قطعی و غیر قابل تجدید نظر محکوم شدند.(ایسنا ۲۷/۱/۸۷)

۲۳۲ ـ آرش خاندل عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان و از بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۸۶ در محل دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. نامبرده در تیر ماه به مدت یک ماه در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثیقه ۱۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.(ادوار نیوز ۲۴/۲/۸۷)

۲۳۳ ـ علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت به علت شرکت در تجمع ۳۰ مهر ۸۶ در دانشگاه امیر کبیر به اتهام اخلال در نظم عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران به ۵ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. به علت فقدان سابقه کیفری متهم حکم فوق به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ تومان جریمه نقدی بدل از حبس و شلاق تبدیل گشت. نامبرده آبان سال گذشته توسط نیروهای امنیتی به مدت ۳۰ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین (بند مربوط به وزارت اطلاعات) در بازداشت بسر برد و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.(امیر کبیر ۳۰/۲/۸۷)

۲۳۴ ـ امیر یعقوبعلی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کمپین یک میلیون امضا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
(تغییر برای برابری ۵/۳/۸۷)

۲۳۵ ـ پارسا کرمانیان و علیرضا حیدری از دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه هرکدام به ۷ ماه حبس تعزیری و پنج ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. این دانشجویان در مراسم روز دانشجو به مدت یک هفته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.(امیر کبیر ۱۲/۳/۸۷)

صدور قرار وثیقه :
۲۳۶ ـ از سوی قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران برای آزادی مجید شیخ پور، پویان محمودیان، مقداد خلیل پور و علی صابری دانشجویان زندانی قرار وثیقه صادر شد، برای آزادی هر دانشجو مبلغ ۸۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر شده است. (ایسنا ۲۵/۴/۸۶)

۲۳۷ ـ عباس حکیم زاده دانشجوی دانشگاه امیر کبیر که پس از تحمل ۴۵ روز حبس با قید وثیقه ۸۰ میلیون تومان از زندان آزاد شد، از شکنجه های روحی و جسمی وارده بر خود و سایر دانشجویان پرده برداشت ، فشارهایی که در رابطه با خود او منجر به شدت گرفتن لکنت زبان و آسیب دیدگی ستون فقراتش شده است. وی از فشارهای جنسی وارده بر دانشجویان و مشاهده آثار کابل و شلاق و بر روی بدن یکی از دانشجویان و همچنین اقدام به خود کشی سخن گفت . ( خبر نامه امیرکبیر ۸/۵/۸۶ )

۲۳۸ ـ سعید حسین نیا از دانشجویان بازداشت شده در ۱۸ تیر سال جاری در دفتر سازمان دانش آموختگان ایران با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ( ایسنا ۱۲/۵/۸۶ )

۲۳۹ ـ آرش خاندل عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت از دانشجویان بازداشت شده در ۱۸ تیر با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ( ادوارنیوز ۱۴/۵/۸۶ )

۲۴۰ ـ بهاره هدایت ، مهدی عربشاهی ، حنیف یزدانی ، محمد هاشمی ، مجتبی بیات ، علی نیکونسبتی، علی وفقی ، بهرام فیاضی و عبدالله مومنی از اعضای بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران در ۱۸ تیر پس از تحمل یکماه حبس هرکدام با قرار وثیقه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. (ادوار نیوز ۱۹/۵/۸۶)

۲۴۱ ـ آرش پاکزاد دانشجوی دانشگاه بابلسر که در روز ۱۲ آذر توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده بود . با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، همچنین روزبهان امیری دانشجوی دانشگاه تهران که در روز ۱۳ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با قرار وثیقه از زندان آزاد شد . (امیرکبیر ۲۶/۱۰/۸۶)

۲۴۲ ـ امیر مهرزاد دانش آموز ۱۷ ساله ای که در روز ۱۳ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد . وی به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندانی بود . (کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۶/۱۰/۸۶)

۲۴۳ ـ برای دانشجویان بازداشت شده در آذرماه وثیقه های سنگین از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان صادره شده است.با گذشت بیش از ۴۵ روز از بازداشت دانشجویان طیف چپ از سوی دادگاه انقلاب به خانواده دانشجویان گفته شده که جهت تهیه وثیقه برای دانشجویان اقدام کنند. تعدادی از مبالغ تعیین شده جهت وثیقه به این شرح است: انوشه آزادبر ۳۰ میلیون تومان، الناز جمشیدی ۱۰۰ میلیون تومان، نسیم سلطان بیگی ۵۰ میلیون تومان، محسن غمین ۸۰ میلیون تومان و میلاد عمرانی ۱۰۰ میلیون تومان.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۲۷/۱۰/۸۶)

۲۴۴ ـ روزبه صف شکن و فرشید فرهادی آهنگران دانشجویان زندانی پس از ۵۰ روز بازداشت به ترتیب با قرار وثیقه های ۱۵۰ و ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. (آوای دانشگاه ۱/۱۱/۸۶)

۲۴۵ ـ یک مقام قضایی گفت: هادی سالاری ، سید محمد کهنه پوش، روزبهان امیری، امیر حسین مهرزاد ، و امیر آقایی از دانشجویان بازداشت شده در آذر ماه ، با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. (ایسنا ۳/۱۱/۸۶ )

۲۴۶ ـ کیوان امیر الیاسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف پس از تحمل حدود دو ماه زندان با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان شد. (ادوارنیوز ۸/۱۱/۸۶)

۲۴۷ ـ علی سالم دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امیر کبیر پس از تحمل حدود دو ماه زندان با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان شد. همچنین علی کلایی دانشجوی دانشگاه آزاد واحد شهریار با قید وثیقه از زندان آزاد شد. (ادوارنیوز ۹/۱۱/۸۶)

۲۴۸ ـ شعبه دوم دادسرای انقلاب تهران برای آزادی نادر احسنی دانشجوی دانشگاه مازندران قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر کرد. وی ۵۸ روز پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.(ایسنا ۱۰/۱۱/۸۶ )

۲۴۹ ـ یک مقام قضایی گفت: برای ۳ تن از دانشجویان بازداشتی بنامهای یاسر پیر حیاتی ، عبدالمجید اشرف نژاد و علی کلایی با قرار های وثیقه ۵۰ تا ۱۰۰ تومانی از زندان آزاد شدند. ( ایسنا ۱۱/۱۱/۸۶ )

۲۵۰ ـ بهرام شجاعی دانشجوی دانشگاه آزاد ـ واحد تهران جنوب پس از ۴۵ روز بازداشت با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان ازاد شد. (ایسنا ۱۳/۱۱/۸۶)

۲۵۱ ـ فرشاد دوستی دانشجوی کرد دانشگاه بوعلی سینای همدان پس از ۵۵ روز بازداشت با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. بدستور مقامات قضایی و امنیتی نامبرده در طول مدت بازداشت از حق انتخاب وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود. ( امیر کبیر ۱۴/۱۱/۸۶ )

۲۵۲ ـ مهدی گرایلو دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران پس از ۶۶ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. (امیر کبیر ۱۸/۱۱/۸۶)

۲۵۳ ـ سعید حبیبی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت پس از ۷۲ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. (ادوارنیوز ۲۳/۱۱/۸۶)

۲۵۴ ـ مرتضی اصلاحچی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای تهران دفتر تحکیم وحدت پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.( ایسنا ۲۸/۱۱/۸۶)

۲۵۵ ـ جواد علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی با قرار وثیقه ۸۰ میایون تومانی از زندان آزاد شد. (آسو صالح ۲۹/۱۱/۸۶ )

۲۵۶ ـ آناهیتا حسینی و بیتا صمیمی زاده از دانشجویان چپگرای دانشگاههای تهران و امیر کبیر پس از ۴۰ روز بازداشت هر کدام با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. (ادوار نیوز ۳/۱۲/۸۶)

۲۵۷ ـ بیژن صباغ دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پس از حدود ۴۰ روز بازاشت با قرار وثیقه ۸۰ میلیوت تومانی از زندان اوین آزاد شد. (خبر نامه دانشگاه مازندران ۵/۱۲/۸۶)

۲۵۸ ـ سهراب کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی که در مراسم روز دانشجو در ۱۸ آذر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از ۷۸ روز با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد گردید. (ادوار نیوز ۶/۱۲/۸۶)

۲۵۹ ـ محمد صالح ایومن دانشجوی کرد که در مراسم روز دانشجو در ۱۸ آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از ۸۰ روز با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. (امیر کبیر ۸/۱۲/۸۶)

۲۶۰ ـ امیر بهنام معصومی وکیل مدافع دانشجوی زندانی بهروز کریمی زاده اعلام کرد: از سوی بازپرسی شعبه ۲ امنیت دادسرای انقلاب تهران برای آزادی موکلم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر شد. بهروز کریمی زاده دانشجوی دانشگاه تهران از ۱۲ آذر به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی در بازداشت انفرادی بسر می برد.
(ایسنا ۱۳/۱۲/۸۶)

۲۶۱ ـ مهدی اللهیاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف پس از ۸۱ روز بازداشت با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اوین تهران آزاد شد. اللهیاری سر دبیر نشریه دانشجویی “طلوع” در کمیته انضباطی به اتهام بر هم زدن نظم دانشگاه به اخراج از خوابگاه دانشجویی محکوم شد.
(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۴/۱۲/۸۶)

۲۶۲ ـ بهزاد باقری دانشجوی دانشگاه تهران و از دانشجویان “آزادیخواه و برابری طلب” پس از ۵۹ روز بازداشت با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین تهران آزاد شد. (فعالان حقوق بشر در ایران ۲۵/۱۲/۸۶)

۲۶۳ ـ سعید فیض الله زاده دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی پس از ۲۵ روز بازداشت با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد. (ادوار نیوز ۸/۱/۸۷)

۲۶۴ ـ رضا داغستانی دانشجوی دانشگاه پیام نور نقده، وبلاگ نویس و روزنامه نگار آذربایجانی که در روز دوم اسفند، روز جهانی زبان مادری توسط ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت شده بود با قرار وثیقه ۴۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. (کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ۱۵/۱/۸۷)

۲۶۵ ـ اردشیر کریمی خیاوی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و مدیر مسئول نشریه دانشجویی”خزر” پس از ۳ هفته بازداشت با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان اردبیل آزاد شد. (امیر کبیر ۱۱/۲/۸۷)

۲۶۶ ـ پیمان پیران از فعالان طیف چپ پس از ۵ ماه بازداشت و تحمل سلولهای انفرادی و شکنجه با وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شد.(فعالان حقوق بشر در ایران ۱۲/۲/۸۷)

توقیف نشریات دانشجویی :
۲۶۷ ـ نشریه دانشجویی « شورا » به مدیر مسئولی میلاد معینی به علت درج اخبار مربوط به بازداشت دانشجویان پس از انتشار سه شماره به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه مازندران برای مدت یکسال توقیف گردید. ( ایلنا ۱/۴/۸۶ )

۲۶۸ ـ امتیاز نشریه دانشجو یی « سربداران » به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان لغو گردید. ( ایسنا ۶/۴/۸۶ )

۲۶۹ ـ نشریه دانشجویی « صبح » به مدیر مسئولی الهام شهسوارزاده بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت تهران برای مدت ۳ ماه توقیف گردید. ( ایسنا ۲۹/۴/۸۶ )

۲۷۰ ـ نشریه دانشجویی “تریا” به مدیر مسئولی سجاد درویش به اتهام نشر مطالب خلاف عفت عمومی پس از انتشار یک شماره بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علم و صنعت تهران توقیف گردید.
(ایسنا ۳۱/۴/۸۶)

۲۷۱ ـ نشریه دانشجویی « درفش کاویانی » به مدیر مسئولی فرزاد حسن زاده به حکم هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد توقیف گردید. ( آوای دانشگاه ۱۱/۷/۸۶ )

۲۷۲ ـ نشریه دانشجویی « آددیم» که توسط دانشجویان آذربایجانی دانشگاه پیام نور شهرستان گرمی منتشر می شد، بدستور هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی توقیف گردید. ( ساوالان سسی ۳/۸/۸۶ )

۲۷۳ ـ نشریه دانشجویی « قلم » به مدیر مسئولی معصومه شفیعی به علت چاپ عکس دانشجویان زندانی احسان منصوری ، مجید توکلی و احمد قصابان و اعتراض به صدور حکم زندان برای آنها ، توسط اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب جمع آوری شد.(کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر ۱۶/۸/۸۶ )
۲۷۵ ـ رضا عرب سر دبیر نشریه دانشجویی “مهر هفتم” گفت: طبق بخشنامه معاونت فرهنگی دانشگاه مازندران به مدیران مسئول نشریات دانشجویی، انتشار این نشریات ممنوع اعلام شده است. معاونت فرهنگی دانشگاه چاپ نشریات را منوط به شرکت مدیران مسئول و سر دبیران این نشریات در دوره آموزشی روزنامه نگاری کرده است. این دستور شامل تمامی نشریات اعم از سیاسی، فرهنگی، هنری و… می شود.
(امیر کبیر ۲۹/۹/۸۶)

۲۷۶ ـ امتیاز نشریه دانشجویی “بولود” به مدیر مسئولی حمید قربان علیزاده پس از انتشار هفت شماره بدستور حجت الاسلام راعی نماینده خامنه ای در دانشگاه آزاد مهاباد لغو گردید.(ساوالان سسی ۲۹/۱/۸۷)

۲۷۷ ـ نشریه دانشجویی “ایرانشهر” به مدیر مسئولی اکرم شیخ پور بدلیل انتشار مطالبی در مورد زنان و مشکلات آزادی زنان در ایران به اتهام توهین به مقدسات تحت فشار نمایندگی ولی فقیه و حراست دانشگاه رازی بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف شد.(امیر کبیر ۳/۲/۸۷)

۲۷۸ ـ امتیاز ماهنامه”پاتوق” که از سوی تعدادی از دانشجویان دانشکده خبر انتشار می یافت بدستور رئیس دانشگاه لغو گردید. لازم به یادآوری است که احمدزاده کرمانی ۲۹ ساله رئیس دانشکده خبر فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه آزاد است.(ادوار نیوز ۶/۲/۸۷)

۲۷۹ ـ نشریه دانشجویی”طاق بستان” به مدیر مسئولی اشکان مسیبیان پس از انتشار ۲ شماره به اتهام نشر اکاذیب با شکایت حراست دانشگاه بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی برای مدت ۳ ماه به تعلیق از فعالیت محکوم شد.(امیر کبیر ۱۲/۲/۸۷)

۲۸۰ ـ نشریه دانشجویی”شالیزار” که از سال ۸۴ توسط تعدادی از دانشجویان در دانشگاه گیلان منتشر می شد، بدستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه توقیف گردید. شالیزار بصورت ماهانه و در ۲۴ صفحه بصورت مرتب منتشر می شد و هر ساله به مناسبت روز جهانی زن، روز جهانی کارگر و روز جهانی کودک ویژه نامه هایی را منتشر می کرد.(تغییر برای برابری ۲۰/۲/۸۷)

۲۸۱ ـ مامورین حراست دانشگاه یزد مانع پخش نشریه دانشجویی”اندیشه سبز” شدند و نشریات را با خود بردند. این مامورین مدتی پیش نیز مانع پخش نشریه دانشجویی”پرومته” به مدیر مسئولی فرخ باستانی شده بودند و نشریات را با خود برده بودند. ماموران امنیتی با تلفن به خانواده های این دانشجویان اعلام کرده اند که اگر فرزندان شان از مدیر مسئولی نشریات کناره گیری نکنند بازداشت خواهند شد.(امیر کبیر ۲۲/۲/۸۷)

۲۸۲ ـ دو سایت خبری تحلیلی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلتر شدند.(آفتاب ۲۶/۲/۸۷)

۲۸۳ ـ امتیاز نشریه دانشجویی”یاغیش” به مدیر مسئولی حسین اسداللهی پس از انتشار یک شماره به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه ارومیه لغو گردید. همچنین نشریه دانشجویی”سهند” به مدیر مسئولی امید هاشمی توقیف شد. در ضمن هشتمین شماره نشریه دانشجویی”بولود” توسط ماموران حراست دانشگاه آزاد مهاباد جمع آوری شد.(ساوالان سی ۲۸/۲/۸۷)

۲۸۴ ـ نشریات دانشجویی”هوال” و “نیسیر” که توسط دانشجویان دانشگاه رجایی منتشر می شد به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی توقیف شدند.(اعتماد ۲۹/۲/۸۷)

۲۸۵ ـ سایت خبری امیر کبیر به علت درج خبری مبنی بر فشارهای وارده به قاضی دادگاه تجدید نظر جهت تائید حکم حبس ۳ دانشجوی بیگناه دانشگاه امیر کبیر برای چهارمین بار فیلتر شد.(امیر کبیر ۲۹/۲/۸۷)

۲۸۶ ـ نشریه دانشجویی”پرومته” به مدیر مسئولی فرخ باستانی به علت چاپ مقالاتی در نقد اعدام و سنگسار به اتهام توهین به اسلام پس از انتشار ۲ شماره به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه یزد بطور دائم توقیف گردید. قبلا نشریات دانشجویی”زمستان”و”بیان آزاد” هم در دانشگاه یزد توقیف شده بودند.
(امیر کبیر ۵/۳/۸۷)

۲۸۷ ـ نشریه دانشجویی”وریا” به مدیر مسئولی نوید غفاری به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شیراز به اتهام انتقاد از دولت احمدی نژاد برای مدت یکسال توقیف گردید.(امیر کبیر ۱۳/۳/۸۷)

۲۸۸ ـ نشریه دانشجویی”تریفه” به مدیر مسئولی رزگار خضری با شکایت استاندار مازندران به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه مازندران توقیف گردید.(امیر کبیر ۱۹/۳/۸۷)

۲۸۹ ـ نشریه دانشجویی”چرو” به مدیر مسئولی عباس توفیقی که به زبان کردی منتشر می شد به حکم کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه توقیف گردید.(امیر کبیر ۲۱/۳/۸۷)

قتل دانشجو براثر شکنجه در زندان:
۲۹۰ ـ ابراهیم لطف اللهی۲۷ ساله دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شد. امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولا ولی با نام مستعار”هاتفی” جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان از مسئولین بازجویی این دانشجو بوده اند. ابراهیم لطف اللهی دانشجوی ترم هفت دانشگاه بدستور شعبه سوم بازپرسی سنندج بعد از خروج از جلسه امتحان در روز یکشنبه۱۶/۱۰/۸۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود. پس از گذشت ۹ روز از بازداشت نامبرده، سه شنبه شب ۲۵ دیماه از اداره ستاد خبری سنندج به خانواده این دانشجو اطلاع می دهند برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند.خانواده لطف اللهی به گورستان سنندج مراجعه می کنند تا جنازه را تحویل بگیرند به آنها می گویند: “ما جنازه را دفن کردیم و احتیاجی به شما نیست” پس از آن ، مسئولین امنیتی برای جلوگیری از پخش این خبر خانواده ابراهیم لطف اللهی را تحت فشار قرار می دهند.(امیر کبیر ۲۷/۱۰/۸۶)

۲۹۱ ـ پزشکی قانونی شکنجه شدن ابراهیم لطف اللهی دانشجو یی که در ۱۶ دی بازداشت و در ۲۵ دی در زندان بر اثر شکنجه به قتل رسید را مورد تائید قرار داد. شکستگی بینی ، جمجمه و آثار کبودی بر بدن نامبرده پیش از مرگ تایید شده است. قاضی پرونده ضمن مخالفت با در خواست وکیل پرونده برای نبش قبر ابراهیم لطف اللهی گفته است: این کار خلاف شرع است. ( امیر کبیر ۱۷/۱۱/۸۶ )

۲۹۲ ـ سمیه کاکاوند دانشجوی رشته حقوق دانشگاه میبد یزد، روز ۲۹ آذر از دانشگاه ربوده و به قتل رسید. جنازه وی ۱۸ دی در ۳ کیلو متری دانشگاه توسط مردم کشف شد. مادر نامبرده اعلام کرد: دخترش توسط یک عضو نیروی انتظامی به نام روح الله. د. ف به قتل رسیده است. این عضو نیروی انتظامی خواستار ازدواج با سمیه کاکاوند بوده است، ولی چون متاهل بوده، با پاسخ منفی سمیه کاکاوند روبرو می شود و سپس وی را ربوده و به قتل رسانده، برادر قاتل مسئول کمیته انضباطی دانشگاه میبد بوده و سمیه را تهدید به اخراج از دانشگاه می کرده است.(روز ۱/۱۲/۸۶)

ضرب و شتم دانشجویان توسط حراست:
۲۹۳ ـ بدنبال تحصن و اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در مسجد این دانشگاه با خواست آزادی ۸ تن از دانشجویان بازداشتی این دانشگاه، بدستور دکتر رهایی رئیس دانشگاه،۳۰ نفر از نیروهای حراست به فرماندهی واعظ در ساعت ۳ نیمه شب با قطع کردن برق مسجد به دانشجویان متحصن حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.(ادوار نیوز ۵/۴/۸۶)
۲۹۴ ـ رشید اسماعیلی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای سیاستگذاری سازمان دانش آموختگان که بنابر در خواست وزارت علوم به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود برای دریافت یک ابلاغیه از کمیسیون بررسی صلاحیت استاد و دانشجو مراجعه کرده بود، توسط چهار نفر از ماموران حراست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. (ادوارنیوز ۲۱/۹/۸۶)
۲۹۵ ـ علی سماواتیان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور توسط حراست دانشگاه مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار گرفت.(ادوارنیوز ۲۷/۹/٨۶)

۲۹۶ ـ یک دختر دانشجو بنام علوی مدیر مسئول نشریه دانشجویی « هرگز » به معنای باران در دانشگاه یاسوج مورد ضرب وشتم قرار گرفت . (امیرکبیر۲/۱۰/۸۶)

اعتصاب غذای دانشجویان زندانی:
۲۹۷ ـ ابوالفضل جهاندار عضو اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در شهریور ۸۵ توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید، در اعتراض به عدم انتقالش به خارج از بند ۲۰۹ از روز ۲۳/۴/۸۶ دست به اعتصاب غذا زده است.
( فعالان حقوق بشر در ایران ۲۵/۴/۸۶ )

۲۹۸ ـ مجید توکلی ، احمد قصابان و احسان منصوری از دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیر کبیر در زندان اوین در اعتراض به فشارهای وارده و وضعیت مبهم پرونده خود از روز ۲۳/۴/۸۶ دست به اعتصاب غذا زده اند. (امیرکبیر ۲۶/۴/۸۶)
تفتیش منازل دانشجویان :
۲۹۹ ـ چند تن از ماموران امنیتی با مراجعه به منزل بهاره هدایت دانشجوی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از ۱۸ تیر در بازداشت بسر می برد ، اقدام به تفتیش منزل نامبرده نمودند. وسائل شخصی وی همچون سی دی ، کتاب ، دست نوشته ها ، جزوه ها و آلبوم عکس او را با خود بردند. ( ادوارنیوز ۲۴/۴/۸۶ )

۳۰۰ ـ ماموران امنیتی با مراجعه به منزل بهرام فیاضی دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور تهران و عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران که از تاریخ ۱۸ تیر در بازداشت بسر می برد ، اقدام به تفتیش منزل وی نمودند. وسائل شخصی و رایانه او را با خود بردند. ماموران برای بازرسی منزل ، بهرام فیاضی را از زندان به همراه خود آورده بودند. نامبرده گفته در روزهای اول بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تاکنون از امکان هواخوری نیز محروم بوده است. ( ادوارنیوز ۲۸/۴/۸۶ )

۳۰۱ ـ ماموران امنیتی با مراجعه به منزل محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت که از تاریخ ۱۸ تیر در بازداشت بسر می برد اقدام به تفتیش منزل وی نمودند. مقداری از وسایل شخصی، دست نوشته ها و کیس کامپیوتری او را با خود بردند و از تمامی خانه و اطاقهای خواب فیلمبرداری کرده و دفترچه تلفن همسر نامبرده و دفتر تلفن منزل وی را با خود بردند. در ضمن ماموران امنیتی با مراجعه به منزل علی نیکو نسبتی یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از تاریخ ۱۸ تیر در بازداشت بسر می برد، اقدام به تفتیش منزل وی نمودند و از منزل نامبرده فیلمبرداری بعمل آوردند.(ادوار نیوز ۳۱/۴/۸۶)

جلوگیری از اجرای مراسم :
۳۰۲ ـ محمد رضا خسروی دبیر تشکیلات شاخه گیلان سازمان ادوار تحکیم وحدت اعلام کرد : ” بر اساس مصوبه شورای مرکزی سازمان ادوار گیلان، بنا بود به مناسبت بزرگداشت روز مشروطه مراسمی با محوریت نقش گیلان در نهضت مشروطه، با همکاری مجمع اسلامی فرهنگیان استان گیلان برگزار شود که بعد از مکاتبه رسمی با فرماندار شهرستان رشت و ارجاع نامه به حوزه معاونت سیاسی استانداری گیلان، پس از تاخیری نسبتاٌ طولانی به صورت شفاهی اعلام نمودند که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده است. ” وی افزود: ” در مذاکره ای که با درزی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری گیلان داشتیم ایشان صراحتا اعلام نمودند که تا زمان تعیین تکلیف وضعیت پلمپ دفتر مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، هیچ گونه مجوزی به مراسم و برنامه های این سازمان داده نخواهد شد و سازمان ادوار از نظر وزارت کشور فعلا در وضعیت تعلیق به سر می برد. ” (ادوار نیوز ۲۸/۵/۸۶)

“فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی”

ihrnena@gmail.com ۱۸/۰۴/۱۳۸۷ برابر با ۰۸/۰۷ /۲۰۰۸

انجمن فعالان حقوق بشر در ایران ـ کانادا:
FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com:انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران - فرانسه
اتحادیه برای دمکراسی در ایران ـ ایتالیا:
updi@libero.it
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران - واشنگتن - آمریکا:
adhri۱@yahoo.com
info@bashariyat.de کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان:
HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسی در ایران- هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com:کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - کالیفرنیا - آمریکا
komitenoran@yahoo.noکمیته نوران(کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - نروژ):
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا - ونکور - کانادا
kupg_iran@yahoo.de: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
mnrecht@hotmail.comفعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimony
info@irantestimony.com

۱۳۸۷ تیر ۵, چهارشنبه

بیانیه شماره ۳ شورای متحصنین دانشگاه زنجان

شورای متحصنین دانشگاه زنجان در خصوص اعتراضات دانشجویان و در پی آن برخورد قوه قضاییه با دانشجویان بیانیه شماره ۳ خود را منتشر کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
نظر به اتفاقات اخیر دانشگاه زنجان و واکنش به جا و هوشیارانه دانشجویان آن دانشگاه در برابر فساد اخلاقی معاونت دانشجویی، که نشان از ایمان قوی و وجدان بیدار دانشجو دارد، و با توجه به اعلام دستگاه قضایی مبنی بر احراز این مفسده و اعلام مبنی بر برخورد قضایی با افشاکنندگان این گناه نابخشودنی در ساحت مقدس دانشگاه و همچنین دختر دانشجوی قربانی این ماجرا، دانشجویان دانشگاه زنجان با توجه به حساسیت موضوع لازم می دانند موارد زیر را به اطلاع عموم برسانند:

۱) تخلفات اخلاقی شخص مورد نظر بارها به مقامات مسوول دانشگاه، از جمله ریاست و حراست دانشگاه تذکر داده شده بود و حتی یکی از دانشجویان افشا کننده چند روز پیش از ماجرا، اقدام احتمالی معاونت دانشجویی مبنی بر سوءاستفاده از یکی از دانشجویان را به اطلاع حراست دانشگاه رسانده بود.

۲) حتی با وجود مدارک مستدل، مقامات مسوول وزارت علوم درصدد تبرئه فرد مذکور و به زیر سوال بردن وجود تخلف مورد نظر برآمدند.

۳) متاسفانه در موارد مشابه رخ داده در دانشگاه های دیگر، به دلیل عدم وجود مدارک مستند و محکمه پسند، دستگاه قضایی قادر به برخورد لازم با متخلفین نبود. چه بسا اگر در این قضیه نیز مدارک مورد نیاز وجود نداشت، مشابه موارد دیگر به سرانجام نمی رسید.

با توجه به اینکه دختر قربانی این قضیه که مورد تهدید و ارعاب معاونت دانشجویی قرار گرفته بود، برای جلوگیری از تکرار قربانی شدن دانشجویان دیگر توسط فرد مذکور آبروی خویش را به خطر انداخته، و نیت متحصنین جلوگیری از تکرار مجدد چنین فجایعی در دانشگاه بوده است - که چه بسا اگر این افشاگری صورت نمی پذیرفت، دانشجویان بیشتری قربانی سوءاستفاده این مسوول از موقعیت شغلی خود و تکرار فجایعی از این دست می شدند- از دستگاه قضایی تقاضا می نماییم با توجه به حمایت جامعه دانشگاهی از این دانشجویان و جمیع جوانب و مصالح، حکم بر برائت افشا کنندگان این مفسده دهد.

هم چنین نهایت تشکر را از خبرنگاران، روزنامه نگارانی و خبرنامه های دانشجویی که در انتشار صادقانه اخبار وقایع اخیر اهتمام ورزیده و خواهند ورزید، می نماییم.

در پایان لازم می دانیم از جامعه دانشگاهی کشور -که در این روزهای سخت و پر اضطراب همواره دست یاری خود را از سر دانشجویان دانشگاه زنجان برنداشتند و در حمایت از حق اصرار ورزیدند- صمیمانه سپاس گزاری کرده و پیشاپیش از اینکه پس از این نیز حمایت خود را از دانشجویان دانشگاه زنجان دریغ نمی دارند تشکر بنماییم.