۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

تعیین وثیقه برای رفقا بهروز کریمی زاده و بهزاد باقری

بالاخره دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در برابر خشم روز افزون آزادی خواهان و برابری طلبان تسلیم شد. رفیق بهروز کریمی زاده که در تاریخ 12 آذر و یک روز قبل از برگزاری مراسم روز دانشجو توسط نیروهای امنیتی ربوده شده بود مدت سه ماه زیر سخت ترین شکنجه های روحی و روانی قرار گرفت اما این عمل وحشیانه ی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی توسط آزادی خواهان و برابری طلبان در سرتاسر جهان بی پاسخ نماند و موج اعتراض به دستگیری رفیق بهروز و دیگر رفقا سراسر جهان را فرا گرفت و در نهایت وزارت اطلاعات که به هر طریقی سعی میکرد بهروز را در شکنجه گاه 209 نگه دارد در برابر خشم آزادی خواهان و برابری طلبان عقب نشینی کرد و بدین ترتیب قرار بازداشت وی به قرار وثیقه به مقدار 300 میلیون تبدیل شد.
همچنین قرار بازداشت رفیق بهزاد باقری از بازداشتی های سری دوم نیز به قرار وثیقه به مقدار 150 میلیون تومان تبدیل شد.

هیچ نظری موجود نیست: