۱۳۸۶ اسفند ۱۳, دوشنبه

صدور حکم کميته انضباطی برای ۴ دانشجوی دانشگاه تهران، به دليل "تجمعات غيرقانونی"

چهار دانشجوی دانشگاه تهران از سوی کميته‌ی انضباطی به محروميت از تحصيل و توبيخ کتبی محکوم شدند. يکی از دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با اعلام اين خبر به ايسنا گفت: سحر رضازاده، مارال پيله‌ور و پگاه حمزه‌ای به يک ترم محروميت از تحصيل محکوم شدند. وی افزود: مرتضی ماکنی نيز از سوی کميته‌ی انضباطی دانشگاه به توبيخ کتبی با درج در پرونده محکوم شده است. در اين رابطه دکتر قمصری، معاون دانشجويی دانشگاه تهران اظهار کرد: اين احکام به خاطر تجمعات غيرقانونی در دانشکده علوم اجتماعی صادر شده است.وی افزود: تخلفات طبق گزارش رسمی به کميته‌ی انضباطی ارسال که احکام نيز بر اساس همان گزارشات صادر شد.
آزادي برابري

هیچ نظری موجود نیست: