۱۳۸۶ شهریور ۲۶, دوشنبه

ملاقات منصور اسالو با خانواده خود بعد از 67 روز بازداشت

امروز دو شنبه 26/6/1386 خانواده منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در زندان اوین با ایشان ملاقات کردند .مادر، همسر و دو فرزند منصور اسالو با وی بمدت25 دقیقه ملاقات داشته و روحیه منصور اسالو به اظهار خانواده بسیار خوب بوده و فقط به طریقه دستگیریشان و ناراحتی چشم اعتراض داشتند .همچنین دادگاه آقای ابراهیم گوهری که بنا به احضاریه کتبی قرار بود امروز 26/6/1386 در شعبه 14 دادگاه انقلاب برگزار شود بدلیل عدم حضور نماینده دادستان به تاریخ دیگری موکول شد .
ایران پرس نیوز

هیچ نظری موجود نیست: