۱۳۸۶ شهریور ۱۰, شنبه

خبر فوری: انتقال دکتر کیوان انصاری از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند مجرمین خطرناک

کیوان انصاری دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز سه شنبه ۶ شهریور از بند ۲۰۹ به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است.به گزارش خبرنامه امیرکبیر دکتر کیوان انصاری که در اعتراض به اجبار به ملاقات خانواده خود در کابین های شیشه ای، از حضور در جایگاه ملاقات خودداری کرده بود، از روز سه شنبه گذشته برای اعمال فشارهای بیشتر به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شده است. گفته می شود در بند ۸ زندان اوین مجرمین خطرناک نگه داری می شوند.کیوان انصاری به همراه پویا جهاندار و سعید درخشندی سال گذشته به اتهام تشکیل گروههای غیرقانونی، آموزش برای تسخیر صدا و سیما، داشتن ایمیل محرمانه، توهین به مقامات از طریق مطالب روی کامپیوتر، ارتباط نامشروع از طریق داشتن عکس یادگاری دسته جمعی با دانشجویان دانشگاه و… بازداشت شدند. در حال حاضر پس از گذشت نزدیک به یک سال از بازداشت موقت این سه فعال سابق دانشجویی و پس از آن که بیش از ۴ ماه از اعتراض دکتر انصاری، درخشندی و جهاندار به احکام بدوی شان می گذرد، دادگاه تجدیدنظر همچنان از اعلام حکم نهایی این سه نفر امتناع می کند.
خبرنامه امیرکبیر

هیچ نظری موجود نیست: