۱۳۸۶ شهریور ۱۷, شنبه

افزایش نرخ تورم در ایران

نرخ تورم در ايران، در ادامه حرکت صعودی خود در ماه های گذشته، به بالای پانزده درصد رسيد. اين نرخ در يک سال اخير همواره رو به افزايش بوده است. ايسنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش می دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ِ ايران در مردادماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه پيش از آن، شش دهم درصد، و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۱۷ درصد افزايش داشته است. ايسنا، ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه سال ۱۳۸۵ را معادل ۴/۱۵ درصد گزارش می دهد. دو سال پيش، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت احمدی نژاد، هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس، برنامه اصلی خود را کنترل تورم ذکر کرده بود.

هیچ نظری موجود نیست: