۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

شش دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی به کمیته انضباطی احضار شدند

روح الله دماوندی، هادی صادقی، یاسر ریگی، کیومرث فتحی، احمد کرمی و آرمان زاهدی شش دانشجویی هستند که باید در کمیته انضباطی حاضر شوند و به موارد اتهامی خود پاسخ دهند.یکی از این دانشجویان احضار شده گفت: اتهام ما شرکت در دو تحصن ماه های آذر و اسفند ۸۶ است. وی گفت: در آن تحصن ها از وضعیت معیشتی و فنی دانشگاه انتقاد به عمل آوردیم و در عین حال برخی اعتراض ها را هم از جو حاکم بر دانشگاه و جلوگیری از فعالیت سیاسی دانشجویان بیان کردیم. وی افزود: ما هیچ تخلفی انجام ندادیم اما ظاهراً صرف حضور در تحصن تخلف محسوب شده و اکنون باید به خاطر آن پاسخگو باشیم

هیچ نظری موجود نیست: