۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۱, چهارشنبه

تعویق آزادی رفیق پیمان پیران

در آخرین لحظات آزادی رفیق پیمان، علیرغم تهیه وثیقه، آزادیش را به تعویق انداخته اند.
تلاش ما این است که رفیق پیمان را فردا از زندان بیرون آوریم. متاسفانه خبر آزادی پیمان را مجبور به تکذیب هستیم.
امیدواریم فردا خبر آزادی عزیزش را به اطلاع عموم برسانیم.
زنده باد پیمان پیران
زنده باد آزادی
زنده باد برابری
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه های سراسر کشور

هیچ نظری موجود نیست: