۱۳۸۶ مرداد ۱۶, سه‌شنبه

تذكر 31 نماينده مجلس در اعتراض به تحقق سناريوي از پيش تعيين شده

روزنامه اعتماد ملی: تذکر ۳۱ نماینده مجلس شورای اسلامی به احمدی نژاد درباره دانشجویان بازداشتی را مورد توجه قرار داده است.به نوشته این روزنامه، پس از آنكه كميسيون امنيت ملي مجلس وارد موضوع دانشجويان زندانی شد، ديروز نيز ۳۱ نماينده در تذكری به ریيس جمهوری اسلامی تشكيل كميته ويژه برای بررسی وضعيت دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميركبير و اعضای سازمان ادوار تحكيم وحدت را خواستار شدند.اعتماد ملی با اشاره به متن این نامه و اخبار نگران كنندهای که از عدم رعايت حقوق شهروندی، وضعيت سلامت جسمی و روانی آنان، شيوه بازجويی و اعتراف گيری ها و تلاش برای تحقق سناريوی از پيش تعيين شده در مورد این دانشجویان به گوش می رسد، نوشته « اين روزها نمايندگان فراكسيون اقليت و مستقل مجلس، مسووليت دفاع از حقوق شهروندی را در مجلس بر دوش می كشند.»

هیچ نظری موجود نیست: