۱۳۸۶ مرداد ۲۱, یکشنبه

کميته تلاش برای رهايی سهيل آصفی اعلام موجوديت کردبيانيه شماره 1 کميته تلاش برای رهايی سهيل آصفی مردم ايران!


سهيل آصفی روزنامه نگار جوان ميهنمان از تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۶ که به دادسرای انقلاب مراجعه کرده است، در بازداشت به سر می برد. در حالی که تا کنون هيچ توضيحی پيرامون اتهامات وي، صادر کننده ی قرار بازداشت و محل نگهداری او به خانواده نگران وی داده نشده است، مقامات قضايی از پذيرفتن وکالتنامه وکلای او سر باز زده اند و روند قانونی دادرسی را زير پا گذاشته اند. سهيل، جوان نو انديش و آزاديخواهی است که تن به لجنزار اوباشيگری و فساد نسپرده و روزنامه نگاری را در پيش گرفته است. به باور ما اين تنها گناه اوست. ما بازداشت او به بهانه های واهی را ضربه ای به سرو حقيقت جويی و آگاهی بخشی می دانيم و ساکت نخواهيم نشست. از ديگر سو هيچ اطلاعی از شرايط نگهداری وی در زندان در دست نيست و بيم آن می رود که حاکميت با اعمال فشار و رفتار غير قانونی سعی در اخذ اعترافات ساختگی و اجرای سناريوهای نخ نما و بيمارگونه داشته باشد. کميته تلاش برای رهايی سهيل آصفی خواهان آزادی بدون قيد و شرط و سريع اين روزنامه نگار مستقل و مردمی است. ما تا زمانی که اين مطالبات متحقق نشوند در راه رهايی او تلاش می کنيم چرا که معتقديم سهيل هيچ جرمی مرتکب نشده است. از همه فعالان عرصه رسانه، فعالان دانشجويي، فعالان سياسی و اجتماعی و بطور کلی همه نيروهای دموکرات و مردم ايران می خواهيم که فعالانه و پيگير در اين کارزار شرکت جويند و ما را ياری دهند. ۲۰ مرداد ۱۳۸۶ http://www.soheilasefi1.blogfa.com/
در صبح زرد یک زمستان از بغض پر سلاوت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه ی چرخ و براده و آهن در کارخانه ها از دست های ماهر آنان در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد. طلوع خواهی کرد و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو دوباره خواهد خواند .
در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن در شط داس ها و پتک ها، کتابها و دستها و رنج ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد . و شعر، آواز خشم را با تو، با تو دوباره خواهد خواند در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد. دهکده ها و کارخانه ها از خانه ها طلوع خواهی کرد طلوع خواهی کرد .

هیچ نظری موجود نیست: