۱۳۸۶ مرداد ۲۰, شنبه

فرمانده ناجا و پاپوش برای مجری يک برنامه:حسنی قرار بود به خاطر برداشتن زير ابرو اخراج شود!!

فرمانده ناجا برای تنبيه حسنی مجری برنامه کوله پشتی وارد ميدان شده است. بربرخورد رژيم با مردم کشور نه فقط سرکوبگرانه بلکه به حدی سخيف است که همه مرزها را در نورديده است. فرمانده نيروی انتظامی جمهوری ابرقدرت اسلامی با همه يال و کوپال خود مقابل يک جوان تنها ايستاده و برای او خط و نشان می کشد. آنهم با اتهامی که وهن اتهام زننده است. چرا که او يک انتقاد جزيی کرده و تازه دايما با تاکيد بر جملاتی که نشان دهد در محدوده خط قرمز های رژيم حرکت ميکند. اين فقط نشان ميدهد که ظرفيت رژيم چقدر تهی شده و تا چه ميزان از همه و هرکس در هراس است. متن خبر از سايت عصر ايران فرزاد حسنی از مدت ها قبل به خاطر زيرابرو برداشتن و برخی مسائل ديگر قرار بوده برکنار شود، اما اين مجری در برنامه کوله پشتی با حضور سردار رادان سعی کرد با انتقاد از ناجا تغيير خود را با آن مرتبط کند. عصر ايران- فرمانده ناجا در نشستی با نمايندگان مجلس ضمن رد اخراج فرزاد حسنی به دليل برنامه کوله پشتی گفت که مديران صداوسيما پيش از برنامه کوله پشتی با حضور سردار رادان، به دنبال تغيير وی بودند. يک عضو کميسيون سياست خارجی و امنيت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست اخير اعضای اين کميسيون با فرمانده ناجا به خبرنگار عصر ايران (asriran.com) گفت:" آقای احمدی مقدم هفته گذشته در مجلس حاضر شد و گزارشی را درباره فعاليت های ناجا ارائه کرد. در اين جلسه درباره تغيير مجری برنامه کوله پشتی سوالاتی مطرح شد که آقای احمدی مقدم به آن پنها پاسخ داد." جواد جهانگير زاده افزود:" سردار مقدم در اين جلسه هر گونه ارتباط بين برنامه کوله پشتی که با حضور سردار رادان برگزار شد و تغيير مجری اين برنامه را رد کرد ." وی به تماس مسوولان سازمان صدا و سيما با وی پس از پايان برنامه اشاره کرد که گويا از وی خواسته بودند اگر می خواهد فرزاد حسنی برای اجرای شب دوم اين برنامه، جای خود را به مجری ديگری بدهد، اعلام کنند که اين موضوع با مخالفت احمدی مقدم مواجه شد." نماينده اروميه تاکيد کرد:" احمدی مقدم همچنين اظهارات مدير گروه اجتماعی شبکه سه مبنی بر اينکه ناجا از فرزاد حسنی شکايت کرده است را نادرست دانست." وی ادامه داد: " احمدی مقدم در اين نشست هم چنين گفت که فرزاد حسنی از مدت ها قبل به خاطر زيرابرو برداشتن و برخی مسائل ديگر قرار بوده برکنار شود، اما اين مجری در برنامه کوله پشتی با حضور سردار رادان (رئيس پليس تهران) سعی کرد با انتقاد از ناجا تغيير خود را با آن مرتبط کند ."
روشنگري

هیچ نظری موجود نیست: