۱۳۸۶ مرداد ۱۱, پنجشنبه

حمله و فحاشي عليرضا رهايي رييس انتصابي پلي تكنيك به خانواده احسان منصوري

عليرضا رهايي رييس دانشگاه اميركبير كه در حال حاضر تبديل به نيروي اجرايي نهادهاي امنيتي در دانشگاه شده و سعي دارد تا تمامي دستورات اين نهادها را مو به مو در دانشگاه اجرا نمايد در حالي كه خانواده احسان منصوري براي پيگيري وضعيت فرزندشان به دانشگاه مراجعه كرده بودنداقدام به حمله و ناسزاگويي به آنان كرد. به گزارش خبرنگار خبرنامه اميركبير خانواده احسان منصوري براي ديدار با مسولان دانشگاه و پي گيري وضعيت فرزند خود و به وي‍ژه بحث شكنجه او در زندان به دانشگاه رفته بودند پس از اطلاع از حضور عليرضا رهايي در مراسم اعتكاف در مسجد دانشگاه به مسجد دانشگاه پلي تكنيك مراجعه مي كنند و نسبت به وضعيت احسان منصوري به رهايي اعتراض مي كنند كه در پاسخ به شكواييه آنان رهايي همراه با محمديان رييس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها كه هفته گذشته دانشگاهها را مراكز انقلاب نرم خوانده بود و نيز روزبهاني مدير كل فرهنگي دانشگاه اميركبير و از مظنونان اصلي اجراي پرو‍ژه جعل نشريات دانشگاهي اقدام به فحاشي و حمله به خانواده منصوري مي كنند.رهايي در سخنان خود شكنجه دانشجويان در اوين را دروغ و شايعه خوانده و با تكرار مدعيات قاضي حداد اظهار كرده است يقين دارد دانشجويان خود نشريات جعل شده را چاپ كرده اند آنان در ادامه طي يك اقدام غير انساني خانواده منصوري را از مسجد هم بيرون كرده اند.شايان ذكر است دانشجويان شكنجه شده در اوين بارها انتشار اين نشريات را تكذيب كرده و آن را توتطئه اقتدارگرايان براي سركوب دانشجويان اعلام كرده اند.در عين حال به گفته دانشجويان شكنجه شده هر زمان كه آنان در زندان اوين و در حين بازجويي از عليرضا رهايي رييس انتصابي دانشگاه اميركبير و تيم معاونت فرهنگي وي عطايي پور و روزبهاني به عنوان عوامل جعل نشريات نام برده اند به شدت از سوي تيم هفت نفره بازجويي مورد ضرب و شتم قرار مي گرفتند.اقدام عليرضا رهايي در تكرار گفته ها و دفاع از رفتارهاي تيم قضايي- امنيتي پرونده جعل نشريات و اعلام محكوميت از پيش تعيين شده دانشجويان وعكس العمل عصبي و پرخاشگرانه او نسبت به خبر شكنجه آنان در عين اثبات همراهي وي با شكنجه گران دانشجويان در اوين بيش از پيش نقش وي را در پروژه جعل نشريات آشكار مي كند و به نظر مي رسد رهايي نگران بر ملا شدن نقش خود در اين پروژه ناجوانمردانه براي حذف و سركوب دانشجويان منتقد است.

هیچ نظری موجود نیست: