۱۳۸۶ مرداد ۲۷, شنبه

قطع تماس تلفنی احمد قصابان، نگرانی از شکنجه دوباره سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر

احمد قصابان که قرار بود طبق برنامه هر هفته روز پنج شنبه با خانواده خود تماس بگیرد، این هفته با خانواده خود تماس نگرفت.احمد قصابان، یکی از سه دانشجویی که همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت است، در روز ۱۳ اردیبهشت توسط مامورین وزارت اطلاعات از مقابل دانشگاه امیرکبیر ربوده شد و از همان زمان در بند ۲۰۹ در بازداشت به سر می برد. خانواده این دانشجو به همراه خانواده احسان منصوری و مجید توکلی طی نامه ای سرگشاده ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، گوشه ای از فشارها و اذیت و آزارهای غیرانسانی که دانشجویان در طول مدت بازداشت متحمل شده اند را شرح داده اند.به گزارش خبرنامه امیرکبیر احمد قصابان به همراه دو دانشجوی دیگر هفته گذشته با ارسال نامه ای از زندان ضمن تایید شکنجه ها و فشارهای وارده بر ایشان، اعترافات خود را که تحت فشار اخذ شده بی اعتبار خواند. به نظر می رسد قطع تماس تلفنی این دانشجو در پی افشاگری وی و خانواده اش در خصوص نحوه رفتار بازجوها با دانشجویان باشد.گفتنی است پس از آن که احمد قصابان حاضر به انجام اعترافات تلویزیونی مقابل دوربین نشده بود، از طرف تیم بازجویی تهدید شده بود که به شرایط سلول انفرادی باز خواهد گشت و بار دیگر تحت شکنجه قرار می گیرد. عدم تماس تلفنی احمد قصابان در هفته جاری بر نگرانی ها نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشت شده به شدت افزوده است.پس از انتشار نامه خانواده ها، تیم بازجویی با احضار این سه خانواده به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات از ایشان خواستند لحن خود را در نامه ها و مصاحبه هایشان تغییر دهند و با انتشار نامه های خود در رسانه ها قاضی پرونده را عصبانی نکنند. تیم بازجویی همچنین از خانواده سه دانشجویی که همچنان در بند به سر می برند خواسته بودند، از این پس چنانچه خواستند نامه ای را خطاب به مقامات بنویسند به این تیم تحویل دهند تا آن ها به دست مقامات برسانند.تیم شکنجه گر دانشجویان خانواده منصوری، قصابان و توکلی را تهدید کرده بودند اگر دست از افشاگری برندارند، قاضی پرونده عصبانی شده و قرار بازداشت فرزندانشان را تمدید کرده و تماس های ایشان را قطع می کند

هیچ نظری موجود نیست: