۱۳۸۶ مرداد ۱۹, جمعه

اعترافات تخت شكنجه گرفته شده

مجید توکلی طی تماسی که ۲ روز پیش با برادرش داشته به وی اعلام کرده که روز شنبه هفته جاری وی را برای انجام بازپرسی به دادگاه انقلاب برده اند. موسوی، بازپرس پرونده دانشجویان امیرکبیر، در ابتدا از مجید توکلی علت اعتصاب غذایش را جویا شده و سپس از او در خصوص اتهاماتش توضیح خواسته است. مجید توکلی در پاسخ به بازپرس پرونده با رد کلیه اتهامات وارده، در خصوص اعترافات موجود در پرونده عنوان داشته کلیه اعترافات اخذ شده تحت فشارهای غیرقانونی و شکنجه های غیر انسانی بوده و وی هیچ نقشی در انتشار نشریات موهن در روز ۱۰ اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر نداشته و مطمئن است هیچ یک از دانشجویان بازداشت شده هم نقشی در انتشار این نشریات نداشته اند. به گفته این دانشجو اتهامات موجود در پرونده اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار نشريات ۱۰ ارديبهشت با هدف تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات، توهين به مقام رهبري، توهين به مراجع تقليد و انکار حجاب به عنوان ضروريات دين و همچنین اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکيل تجمعات دانشجويي با هدف تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي بوده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از انجام بازپرسی، مامورین بند ۲۰۹ زندان اوین مجید توکلی را به اتاق قاضی حداد می برند. توکلی در حالی که قصد داشته خانواده اش را در جریان گفت و گوهای رد و بدل شده با حداد بگذارد، تلفنش توسط مسئولین بند ۲۰۹ قطع شده است. احسان منصوری و احمد قصابان برای انجام بازپرسی از بند ۲۰۹ زندان اوین به دادگاه انقلاب منتقل شدند. پس از مجید توکلی که روز شنبه بازپرسی از وی در دادگاه انقلاب تهران انجام شد، احمد قصابان و احسان منصوری روز سه شنبه و چهارشنبه برای انجام بازپرسی در دادگاه انقلاب حضور یافتند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، موسوی، بازپرس پرونده، از احمد قصابان و احسان منصوری خواسته در خصوص اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار ۴ نشریه موهن در تاریخ ۱۰ اردیبهشت در دانشگاه امیرکبیر با هدف تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به مقام رهبری، توهین به مراجع تقلید و انکار حجاب به عنوان ضروریات دین، آخرین دفاع خود را ایراد نمایند. دو دانشجوی یاد شده در حضور بازپرس پرونده با تاکید بر این که کلیه اعترافات اخذ شده در خصوص اتهامات وارده تحت فشارها و اذیت و آزارهای شدید و شکنجه های غیرانسانی بوده و بازجویان وزارت اطلاعات ایشان را مجبور به اعتراف به عملی که مرتکب نشده اند نموده اند، اعلام کردند هیچ یک از اتهامات را قبول ندارند و اعترافات اخذ شده را فاقد وجاهت قانونی می دانند. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، بیش از ۹۰ روز است که در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شدیدترین فشارها و شکنجه ها در بازداشت به سر می برند و محسنی اژه ای، وزیر اطلاعات، اعلام کرده تحقیقات از این دانشجویان همچنان ادامه دارد.
خبرنامه پلي تكنيك

هیچ نظری موجود نیست: