۱۳۸۶ شهریور ۱, پنجشنبه

بررسي شكايت خانواده دانشجويان بازداشتي «اميركبير» در هيات نظارت برحفظ حقوق شهروندي


شكايت خانواده‌هاي دانشجويان بازداشتي دانشگاه اميركبير در هيات نظارت بر حسن اجراي قانون دفاع از آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي استان تهران بررسي مي‌شود.شكايت خانواده‌هاي دانشجويان بازداشتي دانشگاه اميركبير براي رسيدگي به ادعاي آنان مبني بر اعمال فشار و شكنجه فرزندانشان در طول مدت بازداشت، در هيات نظارت بر حسن اجراي قانون دفاع از آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي استان تهران بررسي و در حال انجام تحقيقات است.بر اساس دستور رييس قوه‌ي قضاييه، رييس دادگستري استان تهران موظف به پيگيري ادعاي خانواده‌ي دانشجويان بازداشتي دانشگاه اميركبير مبني بر اعمال فشار و شكنجه‌ي فرزندان آنها در طول مدت بازداشت شده است.همچنین پرونده‌ي احسان منصوري، مجيد توكلي و احمد قصابان با صدور قرار مجرميت، ظرف چند روز آينده به دادگاه ارسال مي‌شود.براي منصوري، توكلي و قصابان سه تن از دانشجويان متهم در پرونده‌ي انتشار مطالب موهن در برخي نشريات دانشجويي دانشگاه اميركبير، قرار مجرميت صادر شده است كه پس از صدور كيفرخواست، ظرف چند روز آينده براي رسيدگي به دادگاه انقلاب ارسال مي‌شود.اتهام اين دانشجويان، توهين به مقدسات عنوان شده است.

ایسنا

هیچ نظری موجود نیست: