۱۳۸۶ مرداد ۲۳, سه‌شنبه

اخراج پيمان عارف قطعي شد


قاضی حجت الاسلام گوهری که اخیرا به جای قاضی شریعت به ریاست شعبه ۲ دیوان عدالت اداری منصوب شده است امروز رای قطعی پرونده شکایتم از دانشگاه تهران و وزارت علوم -به دلیل اخراج غیر قانونی ام از کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران- را صادر کرد! در این رای که قطعی و دیگر غیر قابل تجدیدنظرخواهی است،رای اولیه نقض شده و رای به نفع متشاکی -وزارت علوم و دانشگاه تهران- صادر گردیده است. رای نخستین که توسط رئیس پیشین شعبه ۲،قاضی شریعت صادر گردیده بود به نفع شاکی -پیمان عارف- رقم خورده،با نقض حکم اخراجم از دانشگاه دستور به بازگشت به تحصیلم میداد. هرچند حکم اولیه نیز هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد و از روز صدور در تاریخ ۳۰ مهر سال گذشته تا به امروز که رای نهایی به نفع "اخراج کنندگان" صادر گردید، شیخ عباسعلی عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران گردنکشانه از تمکین بدان خودداری کرد و از بازگشت به تحصیلم -که قانونا حقم می بود- جلوگیری نمود! تا در اردیبهشت گذشته با اتهام استنکاف از تمکین به رای دیوان از او شکایت کردیم و خواهان انفصال از خدمتش حسب آیین دادرسی دیوان لیکن نه تنها به استنکافش رسیدگی نشد که با اعمال نفوذ - تا حد تعویض قاضی و برکناری قاضی شریعت- رای نهایی به ضرر "اخراج شونده" صادر گردید! الان میخوام "خداحافظ دانشگاه" را بنویسم اما.............بماند برای صبح! پینوشت: در این پرونده از زحمات وکلایم ،محمدعلی دادخواه و خانم حوریه چهارلنگ عمیقا سپاسگزارم. به ویژه خانم چهارلنگ که واقعا زحمت کشیدند و هفته ای ۲ بار حداقل روانه دیوان گردیدند تا فرجام چنین رقم خورد! ضمنا ساعتی پیش هم که خبرو بهم دادند آنقدر ناراحت بودند که من شروع به دلداری دادنشان کردم. خانم چهارلنگ در این پرونده واقعا زحمت کشیدند و خواهرانه دل سوزاندند. سپاسگزارشان هستم.


پيمان عارف

۱ نظر:

رویش گفت...

شب، حتی اگه یلدا هم باشه آخرش سپیده میزنه.
درود گرامی
به روزم با کلیپ پلی تکنیک ها
خوشحال می شم سر بزنی.

تا آزادی ... تا رهایی