۱۳۸۶ مرداد ۲۰, شنبه

حجت شريفي:مسئولين شناخت درستي از جنبش دانشجوئي ندارند

حجت شريفی، رييس شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت، در مصاحبه با راديو فردا از وضعيت دانشجويان آزاد شده می گويد: «دانشجويان آزاد شده همه خوب بودند، به هر حال مقداری مصايب و مشکلات زندان برای آنها وجود داشته اما مهم اين است که آزاد شدند».
دلایل برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت که در مقابل دانشگاه امير کبير تجمع آرامی داشتند و یا بازداشت اعضای ادوار تحکيم وحدت در محل دفتر سازمان دانش آموختگان و پلمپ دفتر این سازمان چه می تواند باشد؟
به نظر می رسد که مقامات امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی تحليل اشتباهی نسبت به جنبش دانشجويی دارند و صداقت و راستی رفتارهای دانشجويان را باور ندارند و به نوعی ترس و واهمه که نسبت به روشنگری جريان دانشجويی دارند، مزيد بر علت می شود. بازجويی هايی که از دانشجويان به عمل آمده نيز نشان می دهند که بيشتر نتيجه اطلاعات غلط و عدم شناخت نسبت به جنبش دانشجويی است و روی نکاتی انگشت می گذارند که اصلا با اصالت و صداقت جنبش دانشجويی قابل جمع نيست. البته در طول اين سال ها هر بار اين کار را کرده اند چيزی عايدشان نشده است جز اينکه عمر و روحيه دانشجويان را تحت شعاع قرار داده اند. اميدوارم حاکميت باور کند حرف ها و انتقادهای جنبش دانشجويی از توطئه و ارتباط و هماهنگی های پشت پرده نيست بلکه از صداقت و دلسوزی جنبش دانشجويی و فعالان دانشجويی نشات گرفته است. در بازجويی های صورت گرفته مقامات به دنبال يکسری ارتباطات و مسايل پشت پرده و غير قانونی می گشتند اما جنبش دانشجويی در طول همه اين سال ها يک نکته را ثابت کرده و آن هم صداقت و دلسوزی خود است اما متاسفانه با درايت و تدبير با آن برخورد نمی شود
راديو فردا

هیچ نظری موجود نیست: