۱۳۸۶ مرداد ۱۱, پنجشنبه

آكسيون كمپين در هلندآكسيون آزادي پلي تكنيك در هلند ...اعتراض به بازداشت دانشجويان اعدامهاي فله اي و نظامي كردن شهرها

دوشنبه تعدادي از جوانان ،كودكان وزنان در اعتراض به بازداشت دانشجويان و اعدامهاي قرون وسطائي مقابل سفارت هلند با حضور خود خواستار آزادي بدون قيد و شرط دانشجويان شدند

هیچ نظری موجود نیست: