۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه

فریاد اعتراض در سنندج!

بنا به اخباری که دانشجویان ازادیخواه و برابری طلب شهر سنندج برای ما ارسال کرده اند، جوانان شهر سنندج پنج شنبه 18 بهمن بعد از پایان مسابقه بسکتبال بین تیمهای تراکتور سازی کردستان و سپاهان اصفهان در خیابانهای شهر به تظاهرات دست زدند. یکی از شعارهای محوری این تظاهرات آزادی دانشجویان زندانی بود. بعد از پایان مسابقه جوانان دست به راهپیمایی در خیابان های شهر زدند. جوانان که حدود 2000 نفر میشدند در خیابانهای شاهپور، فردوسی، خیایابان 6 بهمن و محله شریف آباد راهپیمائی کردند. تمام مسیر راهپیمایی را جوانان مبارز با سر دادن شعار بر علیه وضعیت موجود پیمودند. شعار آزادی، آزادی و شعار آزادی دانشجوی زندانی در میان شعار های زیادی که داده میشد طنین انداز بود. نیروهای انتظامی تعدادی از جوانان را دستگیر کردند.

هیچ نظری موجود نیست: