۱۳۸۶ اسفند ۹, پنجشنبه

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج

دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران ظهر دیروز در اعتراض به آنچه وضع نامناسب غذا عنوان شده، در مقابل در اصلی پردیس کرج این دانشگاه تجمع کردند. بنا بر گزارش های رسیده دانشجویان پس از آنکه ظرف های غذای خود را از سلف سرویس تا محل ساختمان ریاست چیدند، خواستار حضور رئیس دانشگاه در جمع خود و پاسخگویی او شدند. یکی از دانشجویان این دانشگاه از تعطیلی کلاس های درس در دانشکده های پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم خبر داد و گفت: “ما خواستار حضور رئیس دانشگاه در جمع خود و پاسخگویی او در مورد وضعیت نامناسب غذا و امکانات رفاهی در دانشگاه تربیت معلم هستیم.” معاون دانشجویی این دانشگاه چندی پیش کسری بودجه را عامل اصلی مشکلات حوزه این معاونت عنوان کرده بود

هیچ نظری موجود نیست: