۱۳۸۶ اسفند ۵, یکشنبه

تعیین قرار وثیقه برای تعداد دیگری از رفقا

آخرین اخبار دریافتی حاکی از آن است که برای تعدادی دیگر از رفقا نیز قرار وثیقه تعیین شده است و این بدین معنی است که در صورت توانایی تهیه این وثیقه ها به زودی تعداد بیشتری از رفقا را در جمع خودخواهیم داشت. تا به حال از تعیین قرار وثیقه برای این رفقا باخبر شده ایم :
سروش ثابت، محمد پورعبدالله، پیمان پیران، مرتضی خدمتلو، مهدی اللهیاری و محمد صالح ایومن
آزادی برابری

هیچ نظری موجود نیست: