۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه

منشور دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اصفهان

زنده باد آزادی – زنده باد برابری
جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در سراسر کشور، پر شور تر از همیشه به فعالیت خود ادامه می دهد و معرفی خصوصیات این جنبش برای دانشجویان و مردم ایران ضرورت دارد. آزادی و برابری خواستی به حق و تاریخی در تمام دوران و همواره مورد دفاع انسان های آزادیخواه و برابری طلب در سراسر جهان بوده است. چه در آن زمان که جنبش ضد برده برداری در دنیا به پیروزی رسید و چه زمانی که جنبش علیه تبعیض نژادی به فعالیت می پرداخت. تمام این جنبش ها با خواست آزادیخواهی و برابری طلبی به جهانیان معرفی می شدند. ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه اصفهان،بر خود لازم می بینیم در جهت شفاف سازی و روشن کردن خواسته های خود و همچنین بیان اصول پذیرفته خویش منشوری را تعریف کنیم که به شرح زیر اعلام میداریم : 1.اساس تمام فعالیت های دانشجویی انسانیت است .
2.ما مدافع آزادی کامل و بی قید و شرط بیان ، برای کلیه گروهها ی فکری اعم از اصلاح طلب ،اصول گرا ،لیبرال و سوسیالیست و .....هستیم.معتقدیم عقاید مختلف باید حق ابراز وجود داشته باشند و از امنیت اجتماعی برخوردار باشند و با هر عاملی که آزادی بیان را برای هر نوع عقیده ای محدود کند مخالفیم. 3. ما مدافع حقوق حقه ی مردم از جمله دانشجویان ، معلمان، کارگران و سایر اقشار جامعه هستیم نه طرفدار آنان که قدرت و سرمایه رو در انحصار خود دارند. 4. ما مخالف هر گونه تبعیض و بی عدالتی در هر سطحی از زندگی اجتماعی هستیم و با تمام توان در جهت برقراری برابری نژادی وبرابری مذهبی وغیره مبارزه می کنیم. 5. ما هرگونه آپاتاید جنسیتی را به شدت محکوم کرده و از مبارزات پر شور زنان از جمله کمپین یک میلیون امضا برای رسیدن به حقوق اولیه شان حمایت می کنیم . 6. ما مخالف حمله نظامی آمریکا هستیم و عقیده داریم هیچ نیروی خارجی حق دخالت در تعیین سرنوشت گروهای انسانی در جامعه را ندارد چه از نوع آمریکایی و انگلیسیش و چه از نوع چینی و روسیش .

۱ نظر:

منوچهر اسدبیگی گفت...

با درود
مقاله ای جدید (دوره هایی برای تربیت امام و آخوند درسوئد! ) قسمتی از مقاله :
یعنی توجه و مراجعه و تأکید مذهبیون متعصب مسلمان و اربابان مذهبی بر ایدئولوژی ، تفکر ، اعتقادات مذهبی و اصیل متون اسلامی ، نصوص صریح قرآن و تضاد آشکاری که این آموزه ها ، باورها و احکام با فرهنگ غربی ، مدرنیته ، دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی ، برابری زن و مرد ، سکولاریسم و دستآورد های علمی وارتباطی و فرهنگی بشری دارند . به راستی راه بی خطر کردن و انزوای این تعصبات مذهبی ( سوای بند فوق ) چیست ؟ آیا باید با توجه به آنهمه تضادی که با حقوق انسانی دارد از آن دفاع کرد ؟ آیا باید آیه های قرآنی در مواردی همچون : کشتن دگر اندیش یا کافر ، مشرک و مرتد ، اجبار حجاب و پوشش ،قصاص و حد و شلاق و دست و پا بریدن ، بی حقوقی و نابرابری زن با مرد در ارث و دیه و قضاوت، تعدد زوجات ، زدن زن ، بتکلیف رسیدن دختر بچه نه ساله برای ازدواج ، قبول برده داری ، خرافات راجع به پدیده های جهان و موجودات و تکامل و... را ندیده گرفت و فراموش کرد و یا با توجیه و تفسیر غیر واقعی و ماله کشی ، بزک و خوش خیمش کرد وبا ریاکاری و دروغ و قلب واقعیت ، یاوه نداشتن تضاد اسلام واقعی ! با دموکراسی و آزادی و حقوق انسانی را سر داد!؟ با این نوع برخورد ها از خطرات بنیادگرایی اسلامی چیزی کم شده است !؟
ادامه در وبلاگ