۱۳۸۶ بهمن ۲۸, یکشنبه

تعیین قرار وثیقه برای رفیق سروش دشتستانی

طبق اخباری که به دست ما رسیده است قرار بازداشت رفیق سروش دشتستانی به قرار وثیقه تبدیل شده است.عقب نشینی دیگر برای حکومت. همه رفقا را از زندان آزاد میکنیم. قرارهای وثیقه را هم مجبورشان میکنیم که لغو کنند. تا آن وقت و تا آزادی قطعی همه دانشجویان دربند از پای نخواهییم نشست. بزودی سروش عزیز را در جمع یاران خواهیم داشت.

هیچ نظری موجود نیست: