۱۳۸۶ اسفند ۹, پنجشنبه

آزادی رفیق مهدی اللهیاری

مهدی اللهیاری امروز با وثیقه ٨٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. تهیه وثیقه برای خانواده مهدی بسیار سخت بوده است. آزادی مهدی را به او و خانواده اش و همه رفقا تبرییک میگوﺌیم.
همه رفقا بخصوص بهروز کریمی زاده را هم باید از زندان بییرون بکشیم!

هیچ نظری موجود نیست: