۱۳۸۶ اسفند ۹, پنجشنبه

آخرین اخبار از دانشجویان در بند

بهروز کریمی زاده، علی کانتوری، امین قضایی، بهزاد باقری، سروش دشتستانی سروش ثابت و مهدی بخارایی همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می برند و تا کنون برای آخرین دفاع و تعیین وثیقه به دادگاه نرفته اند.
همچنین پیمان پیران و مرتضی خدمتلو که یک هفته است قرار بازداشتشان به قرار وثیقه تبدیل شده، به دلیل نداشتن وثیقه کافی همچنان در بند به سرمی برند.

هیچ نظری موجود نیست: