۱۳۸۶ بهمن ۲۷, شنبه

دادستان به تبرئه سه دانشجوی امیرکبیر در دادگاه اعتراض کرد


دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه های عمومی و انقلاب تهران برای ۳ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به گفته وکیل این دانشجویان یکشنبه ۲۸ بهمن ماه در شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر برگزار می شود.محمد علی دادخواه با بیان این خبر گفت: دادستان نسبت به حکم برائت از توهین به مقدسات که توسط دادگاه عمومی برای احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان صادر شده بود، اعتراض کرده است و ما نیز نسبت به حکم شعبه شش دادگاه انقلاب در خصوص محکومیت این دانشجویان در خصوص توهین به مقامات کشور اعتراض کرده ایم که دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به احکام دادگاه های عمومی و انقلاب یکشنبه صبح تشکیل می شود.به گفته وکیل دانشجویان، قاضی ساعدی رئیس دادگاه تجدیدنظر احکام دادگاه انقلاب و عمومی تهران است. دادگستری استان تهران در اواخر آذر ماه به دنبال اعلام نظر دادگاه عمومی تهران و انتشار اخباری مبنی بر تبرئه سه متهم نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر از کلیه اتهامات انتسابی برای جلوگیری از سوء تعابیر، تحلیل های متفاوت و بعضا اشتباه توضیحاتی را اعلام ارائه کرد.دادگستری استان تهران اعلام کرده بود : متهمان احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان دارای دو پرونده مجزا در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید قدوسی(ره) و همچنین شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی بوده اند.در نخستین پرونده نامبردگان مطابق با اعلام نظر قضایی توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی تهران از اتهام توهین به مقدسات برائت حاصل کرده ولی در خصوص ردیف اتهاماتی با عنوان نشر اکاذیب علیه نیروهای بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و نیروهای امنیتی با عنایت به اقرار و اعتراف صریح و بی شائبه متهمان موصوف در محضر دادگاه مبنی بر اینکه هیچگونه دلیلی دال بر اثبات اظهارات خود در خصوص توزیع نشریه حاوی توهین به مقدسات به شرحی که بدان اشاره شده از سوی بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی ندارند.لذا هر یک از آنها به چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند که حکم صادره بدوی، غیرقطعی بوده و برابر مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.
افراد مذکور سابقا از طریق شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام و جرائم امنیتی پس از رسیدگی به مجازاتهای حبس تعزیری از دو الی سه سال متناسب با جرائم ارتکابی محکوم شدند که متعاقب اعتراض محکوم علیهم به رای صادره مراتب جهت رسیدگی به محاکمه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است.

مهر

هیچ نظری موجود نیست: