۱۳۸۶ بهمن ۲۶, جمعه

بي خبري از سهراب كريمي خانواده اين فعال دانشجويي را عذاب ميدهد

سهراب كريمي , دانشجوي كرد از دانشگاه تهران كه درجريان بزرگداشت شانزده آذرامسال در 18 آذربه طورناموجه بازداشت گرديد, اكنون شصت و هفتمين روز بازداشت خودرا در انفرادي اوين مي گذراند . درخلال اين مدت كه خود ازمصادق بارزشكنجه محسوب مي گردد, فقط دوبار دو تماس كوتاه تلفني با خانواده خود داشته است . اين تماس ها كنترل شده و هربار يكي دودقيقه اي ودرحالي برقرارشده است كه خود مامورين وزارت اطلاعات درنزد سهراب بوده اندو اجازه صحبتي خارج از جملات تعيين شده را نداشته است .دراين فاصله هيچ ملاقاتي به خانواده اين فعال دانشجويي با او داده نشده است . هربار كه خانواده مراجعه اي به ارگان هاي مختلف حكومت داشته اند فقط يك جواب كليشه اي ثابت دريافت كرد ه اند . « بازجويي هنوز تمام نشده است » .حتي وكيل اجازه دسترسي به پرونده را نيافته است چه برسد به اين كه با او ملاقاتي داشته باشد . آخرين بار كه وكيل به, به اصطلاح قاضي پرونده مراجعه كرده مورد توهين او واقع شده و اين وكيل شريف با بي حرمتي تمام ازاتاق قاضي ! اخراج شده است .خانواده ايشان به همه ارگان هاي رژيم اعم از خود زندان , اوين , دادستاني , دادسرا , قوه قضاييه , دفتر احمدي نژاد و حتي به دفترخامنه اي مراجعه كرده اند و لي تاكنون يك كلمه هم پاسخ نگرفته اند كه جرم ناكرده فرزندشان چه بوده است . پدر و مادر اين فعال دانشجويي هردو مريض هستند اما عدم خبرازوضعيت فرزندان شان مريضي شان را بيشتر و اين حالت آنها را عذاب ميدهد .

هیچ نظری موجود نیست: