۱۳۸۶ بهمن ۲۶, جمعه

دستگیری مجدد رفیق انوشه آزادبر

رفیق انوشه آزاد بر به بهانه این که وثیقه پرداختی کافی نبوده است، امروز پنجشنبه به دادگاه انقلاب احضار میشود. با مراجعه انوشه به دادگاه، نیروهای امنیتی او را مجددا بازداشت و روانه زندان میکنند.حکومت قصد دارد با بازداشت و فشار بر رفقای آزاد شده، فضای اعتراض به زندانی کردن دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را سرکوب کند.
رفیق انوشه آزاد بر باید فورا آزاد شود!
مبارزه برای آزادی همه دانشجویان زندانی تا آزادی آخرین نفر ادامه خواهد داشت!

هیچ نظری موجود نیست: